Nieuwbouw

Verplichte verzekering aannemers: welke meerwaarde?

Confederatie Bouw en Bouwunie hebben kennisgenomen van het wetsontwerp verplichte verzekering voor de aannemers dat werd opgesteld onder impuls van de ministers Peeters en Borsus. Beide organisaties hebben begrip voor het uitgangspunt dat de regering van oordeel is dat er een oplossing moet komen voor de juridische ongelijkheid tussen architecten en de andere “bouw”-spelers, zoals werd vastgesteld door het Grondwettelijk Hof.

Bovendien appreciëren Bouwunie en Confederatie Bouw de inspanningen van de ministers om een beheersbaar en afgebakend systeem uit te tekenen. De toepassing van de verplichte verzekering zal beperkt zijn tot het bouwen van een woning en het renoveren ervan waar de tussenkomst van een architect verplicht is. Het systeem zal ook beperkt zijn tot de 10-jarige aansprakelijkheid die de stabiliteit en de stevigheid van de woning dekt, alsook waterdichtheidsproblemen die deze stabiliteit of stevigheid in het gedrang kunnen brengen.

Confederatie Bouw en Bouwunie betreuren toch de keuze van de verplichte verzekering voor aannemers als oplossing voor het probleem van de bescherming van de consument. Het is immers zo dat de verplichte verzekering de prijs voor het bouwen van een woning zal doen stijgen, hetgeen zowel aannemers als consumenten niet wensen. De consument is immers vooral geïnteresseerd in een betaalbare bescherming.

Bouwunie en Confederatie Bouw vinden dat stelsels zoals borgstelling of waarborgfonds goedkopere alternatieven zouden kunnen aanbieden voor de consumenten. Beide organisaties zijn dus tevreden dat de tekst van het wetsontwerp van de ministers Peeters en Borsus in de mogelijkheid voorziet om deze alternatieven te kunnen waarmaken. De bouwsector zal in ieder geval alles in het werk stellen opdat de best mogelijke producten met zo laag mogelijke kosten op de markt kunnen worden aangeboden.

Ook interessant