Algemeen

Confederatie Bouw tegen algemene verplichte verzekering

Federaal minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters zou een algemene verzekering beroepsaansprakelijkheid verplicht maken voor alle bouwpartners. Dat kondigt hij aan in zijn beleidsnota. De Confederatie Bouw waarschuwt voor de mogelijke negatieve gevolgen van zo’n verzekering: een verhoging van de kosten en een vertraging van het bouwproces.

Het idee van een algemene verplichte beroepsverzekering in de bouw is niet nieuw. Sinds 2006 zijn architecten verplicht om hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Aannemers zijn gedurende tien jaar aansprakelijk voor hun fouten, maar zijn niet verplicht om zich daartegen te verzekeren. Dat is in zekere zin ook logisch, want een aannemer kan een eventuele fout zelf nog rechtzetten, wat in de praktijk ook vaak gebeurt.

De Confederatie Bouw benadrukt dat de problematiek van een algemene verplichte verzekering in de bouw met de meeste omzichtigheid moet worden benaderd . Het halsoverkop invoeren van een algemene verplichte aansprakelijkheidsverzekering zal meer nieuwe problemen en kosten met zich brengen dan effectief oplossingen bieden.

De ervaringen met een verplichte aansprakelijkheidsverzekering in het buitenland (bijvoorbeeld in Frankrijk) tonen dat zo’n verzekering niet zaligmakend is. De aanzienlijke randkosten (administratie, expertise, procedure) leiden enkel tot een verhoging van de bouwkost en een vertraging van het bouwproces. Er is een verhoogd risico op aansprakelijkheidsclaims, de weigering van een verzekering of de toekenning tegen abnormaal hoge premies.

Daarom herhaalt de Confederatie Bouw haar oproep voor een evenwichtig, efficiënt en juridisch stabiel aansprakelijkheidsregime voor de bouwsector dat aangepast is aan het moderne bouwgebeuren. De aannemers willen dit debat voeren, maar kunnen alleen maar instemmen met een veralgemeende verzekeringsplicht indien hierbij voldoende en vooral sluitende garanties worden geboden voor de beheersbaarheid en de betaalbaarheid van een dergelijk systeem.

Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw: “Gezien de economische context en de concurrentie van buitenlandse bedrijven is het zeker een slecht moment om onze bouwbedrijven op kosten te jagen. We betreuren eveneens dat dit zonder overleg gebeurt.”

Ook interessant


Build for Life