Bouwverzekering keert gemiddeld 15 000 euro uit bij schade

  BE   16 maart 2015 Bron: Luna
De vergoeding voor schadegevallen bij de verzekering Algemene Bouw Risico’s (ABR) voor particuliere woningen van Federale Verzekering, bedraagt gemiddeld genomen ongeveer 15 000 euro. Globaal genomen is waterschade de meest voorkomende oorzaak van bouwschade in het kader van ABR verzekeringen: in zo’n 40% van de schadegevallen blijkt water de grote boosdoener. De top vijf van de oorzaken van schade wordt verder aangevuld door diefstal (ongeveer 10%), brand (bij benadering 6%), stormschade (zo’n 5%) en instortingen (ongeveer 3%).

Een omnium voor bouwwerven

In principe is het de aannemer die de verzekering ABR afsluit voor nieuwe bouwwerven of grote renovaties. Maar niet alle aannemers doen dit. Zonder dergelijke verzekering neemt een aannemer dus toch wel een groot financieel risico, wat ook gevolgen kan hebben voor de bouwheer. Als bouwheer of –dame kan men dus best even checken bij de hoofdaannemer of er een bouwverzekering is voorzien. Maar zeker indien door de bouwheer afzonderlijke overeenkomsten met verschillende aannemers worden gesloten is het niet denkbeeldig dat discussies over aansprakelijkheid voor de schade de vlotte uitvoering van de werf in het gedrang brengen. As men met verschillende aannemers werkt, slaapt men pas op twee oren als men zelf dergelijke verzekering heeft gesloten, of zeker is dat alle bij de werf betrokken partijen mee zijn verzekerd in de polis van de hoofdaannemer.

top 5 oorzaken bouwschade

“Mogelijk is de verzekering ABR nog niet voldoende gekend”, verduidelijkt Marc-Antoine Lemaitre, Adjunct-Directeur bij Federale Verzekering. “Nochtans, als je ziet wat er allemaal schade kan veroorzaken bij nieuwbouw of renovatie, is dergelijke omnium voor bouwwerven geen overbodige luxe. Zeker niet als je kijkt naar de prijs. De premie wordt berekend in functie van de totale prijs van de werken en bedraagt gemiddeld 1.000 euro; met Batibouw is dat zelfs nog een stuk minder. Een minuscuul bedrag op een totaal (ver)bouwbudget, wanneer men weet dat de gemiddelde schadevergoeding al snel richting de 15.000 euro loopt. Je zal niet gauw iemand vinden die een wagen van 20.000 euro koopt zonder een omnium verzekering. Dus waarom niet hetzelfde doen voor een investering die vaak 10 keer hoger ligt?”

Bovendien biedt de verzekering ABR heel wat bescherming voor iedereen die betrokken is bij een bouwwerf: aannemer, bouwheer, onderaannemer, ingenieur, architect, ... Behalve de bescherming van iedereen die op een werf werkt, wordt ook schade tegenover derden en de bijhorende burenhinder verzekerd. Verder dekt de verzekering ook schade ten gevolge van de werken tot 2 jaar na het beëindigen van de werken.


Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo