Nieuwbouw

Verzekeringsplicht voor aannemers gaat niet ver genoeg

Architecten, aannemers en overige dienstverleners in de bouwsector zullen een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering moeten aangaan. Dat staat in een wetsontwerp dat vandaag werd goedgekeurd op de ministerraad van de federale regering. Vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters en Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, hebben dat samen beslist. Zo valt de door het Grondwettelijk Hof aangeklaagde juridische ongelijkheid tussen architecten en andere bouwspelers weg.

Bouwunie apprecieert dat de toepassing van de verplichte verzekering beperkt blijft tot het bouwen van een woning en het renoveren ervan met verplichte tussenkomst van een architect. De verplichte verzekering blijft ook beperkt tot hetgeen onder de 10-jarige aansprakelijkheid valt en dus betrekking heeft op de stabiliteit en de stevigheid van de woning en op waterdichtheidsproblemen die deze in het gedrang kunnen brengen.

Bouwunie blijft het wel betreuren dat de regering toch voor een verplichte verzekering voor aannemers kiest. De consument is geïnteresseerd in een goede maar ook betaalbare bescherming. De verplichte verzekering zal de prijs voor het bouwen van een woning doen stijgen. Bouwunie hoopt dan ook dat de kostprijs ervan binnen de perken blijft.

Een wettelijke verplichting zonder controle kan niet! Bouwunie staat erop dat de bouwheer-opdrachtgever en de architect effectief zullen moeten controleren of de aannemer een verzekeringsattest kan voorleggen. Een aannemer die wegens talrijke schadegevallen geen verzekering meer kan afsluiten, komt dan niet meer aan de bak. Zo zal de verplichte verzekering toch ook een positieve kant hebben voor de bonafide aannemer.

Ook interessant