Nieuwbouw

84% van de bouwheren kent de bouwrisico's niet

Bouwunie Limburg & RiskSolutions voerden een onderzoek uit bij de bezoekers van Bouwinnovatie 2016 waarbij ze peilden naar hun kennis over de risico’s die ze tijdens een bouwproject kunnen tegenkomen. De vragen werden persoonlijk gesteld en toegelicht door studenten van PXL, richting Bachelor Bouw. Enkel bezoekers met effectieve bouw- of renovatieplannen werden weerhouden.

Globale cijfers:

65% van de selectie gaat renoveren. Enkel de bouwheren onder de 30 jaar trekken het marktaandeel nieuwbouw naar boven (49% nieuwbouw). 59% heeft bouw of renovatieplannen die dit jaar nog van start gaan, 25% informeert zich voor plannen die pas volgend jaar aanvangen. 15% heeft zijn werken reeds aangevat. 74% van de selectie heeft dus een zeer concreet project.

De vraagstelling:

Er werden 5 cases voorgelegd aan de ondervraagden die uit het leven gegrepen zijn. Daarmee willen we peilen naar hun kennis m.b.t. de risico’s op de werf, en de risico’s m.b.t. aansprakelijkheid. Er werd duidelijk gezegd dat er geen speciale werfverzekering alle bouwplaatsrisico’s (ABR) is.

Vaststelling 1: De bouwheer denkt dat “de verzekering” betaalt

Tijdens een bouwproject komen er verschillende aansprakelijkheden en eigen risico’s samen, wat uiteindelijk vaak tot verwarring leidt bij de bouwheer. 60% denkt onterecht dat bij schade op de werf (bouw of renovatieproject) één van de klassiek verzekeringen tussenkomt (brandverzekering, familiale verzekering of de verzekering BA van de aannemer). Sterker nog, 40% wijst daarbij steeds naar de verzekering BA van de aannemer. En die dekt enkel gevolgschade aan derden, door zijn fout. Dat is dus lang niet altijd het geval.

Vaststelling 2: De bouwheer kent zijn eigen risico’s op de werf niet

Een heel eenvoudig voorbeeld: een storm maakt schade als de ruwbouwaannemer zijn werken heeft opgeleverd, en de dakwerker moet nog beginnen. Bouwheren denken meteen aan de brandverzekering (uitgesloten of nog niet aangevangen) of aan de verzekering BA van de aannemer (is niet van toepassing). 23% vindt dat de ruwbouwaannemer dit dan maar gratis moet komen herstellen. Slechts 19% weet dat ze deze kosten zelf zullen dragen. Bouwers zijn daarbij wel beter geïnformeerd (24%) dan verbouwers (17%).

Vaststelling 3: De bouwheer is niet op de hoogte van zijn finaleaansprakelijkheid

Verzakkingen of scheuren bij de buren ten gevolge van trillingen op de werf of bijvoorbeeld droogzuiging is een steeds vaker voorkomend probleem. Omdat de aannemer hier niet noodzakelijk een fout maakt, wordt de bouwheer hiervoor aansprakelijk gesteld onder de wettelijke regeling van de burenhinder. 84% van de ondervraagde bouwheren is hiervan niet op de hoogte. Nochtans is dit vaak een reëel risico waarvan de gevolgen een stevige financiële kater kunnen veroorzaken. Noch de familiale, noch de brandverzekering gaan de bouwheer hier kunnen helpen.

Algemene conclusie:

De bouwheer is niet op de hoogte van de risico’s die verbonden zijn aan een bouw- of renovatieproject. Over zijn aansprakelijkheden al helemaal niet. Hij is daarentegen wel bereid om ze af te dekken van zodra hij het weet.


Het onderzoek werd gedaan naar aanleiding van de lancering van Bouwplaats+ door Bouwunie Limburg. Dat is een verzekering Alle Bouwplaats Risico’s (ABR) die alle betrokken partijen op de werf beschermt. Niet alleen de bouwheer, maar ook de architect en de aannemer dus. “Met Bouwplaats + biedt Bouwunie Limburg bouwheren de mogelijkheid om te kunnen ‘bouwen zonder zorgen”, besluit Davy Maesen, directeur van Bouwunie Limburg.

Ook interessant