Architecten betalen mee de rekening voor nieuwe verzekeringswetten

  BE   26 november 2018 Bron: NAV
Architecten betalen mee de rekening voor nieuwe verzekeringswetten
Met de beslissing over een tweede wet dit jaar is de verzekeringsplicht voor de 10-jarige burgerlijke (voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouw) ťn de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (enkel voor architecten en andere dienstverleners) straks een feit. Eerder waren enkel architecten hiertoe verplicht. NAV is weliswaar tevreden dat zo een discriminatie uit de wereld wordt geholpen, maar stelt zich vragen bij de reactie van de verzekeraars. ďWe stellen vast dat een aantal maatschappijen de gelegenheid te baat neemt om bijpremies van 10 tot 15% te heffen en in de polissen extra uitsluitingen te voorzien. Het is onbegrijpelijk dat een betere dekking van de risicoís op de nek van de architect terechtkomt. Nochtans moet de spreiding van het risico op lange termijn als communicerende vaten werken voor de premies: de architect hoeft niet langer te betalen voor risicoís die nu afgedekt worden door de verzekeringen van de aannemers en andere dienstverlenersĒ, aldus NAV-directeur Kris Baetens. ďEn dus zouden de premies op termijn moeten dalen.Ē

Op 1 juli 2018 werd de zogenaamde Wet Peeters-Borsus van kracht. Daardoor zijn ook aannemers en andere dienstverleners verplicht verzekerd voor de tienjarige aansprakelijkheid. Vrijdag ll. werd op de Ministerraad beslist dat er een tweede wet komt die een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht maakt voor dienstverleners zoals landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoŲrdinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector.

Door de nieuwe wetten moet de architect onmiddellijk de verzekering nemen per project voor tien jaar, en vallen de projecten niet langer onder een loopbaanpolis. Verschillende verzekeraars grijpen dit aan om bijpremies te heffen. Een kwalijke keuze die geen rekening houdt met de effecten van de uitgebreide verzekeringsplicht op lange termijn.

Naast de gestegen premies en de extra uitsluitingen valt het te betreuren dat de Wet Peeters-Borsus voorziet in een bijkomende controleplicht voor de architect; de werken kunnen niet worden aangevat vooraleer de aannemer een verzekeringsattest heeft overhandigd aan de bouwheer ťn de architect. De architect heeft echter geen contractuele band met de aannemer. We vinden het dan ook niet logisch de architect de opdracht te geven de werf te staken of niet te laten starten bij het ontbreken van het attest.

Optimale bescherming voor de consument

Beroepsverenigingen van architecten zijn reeds lang vragende partij voor een verzekering van beroepsaansprakelijkheid voor Šlle bouwpartners. Dit is een voorwaarde voor een optimale bescherming van de consument. De verplichting gold tot 1 juli 2018 nog enkel voor de architect en niet voor andere actoren in de bouw. Het Grondwettelijk Hof oordeelde in 2007 dat dit een discriminatie betekent ten aanzien van de architect. NAV blijft daarom ijveren voor een volledig gelijke verzekeringsplicht voor alle bouwpartners. Alleen dan kan de consument/bouwheer optimaal worden beschermd en kunnen de premies voor architecten dalen.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo