Nieuwbouw

Zorgwekkend tekort aan arbeidskrachten in de bouwsector

Zorgwekkend tekort aan arbeidskrachten in de bouwsector
Thomas & Piron is actief in een sector die in de lift zit, maar die nu aan de alarmbel trekt. Er komen inderdaad steeds meer bouwprojecten, maar er is een ernstig tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten om deze groei op te vangen. in een opiniestuk wijst de Waalse bouwleider op de vele gevolgen: vertragingen op de bouwplaats, een enorme werklast voor de beschikbare arbeidskrachten en een vertraging van de groei. Tenslotte worden de autoriteiten enkele oplossingen voorgesteld.

Ontwikkeling van het opiniestuk door Thomas & Piron:

Het aantal bouwprojecten neemt toe. Omwille van de Europese Green Deal en als gevolg daarvan het groot aantal energierenovaties, maar ook door een aantal belangrijke maatschappelijke kwesties zoals het economisch herstelplan en de noodzaak tot wederopbouw na de rampzalige overstromingen. Al deze factoren bieden perspectief voor de sector op duurzame, lokale activiteiten op lange termijn. De uitdaging daarentegen? Dat is het aantal beschikbare én gekwalificeerde arbeidskrachten. Zij zijn absoluut nodig om de werkdruk aan te kunnen, maar zijn ruim onvoldoende en dat remt ontegensprekelijk de groei van de sector af.

Alleen al bij Thomas & Piron hebben wij meer dan 120 openstaande functies waarvoor wij moeilijk gekwalificeerde en gemotiveerde kandidaten vinden. Thomas & Piron biedt heel wat carrièremogelijkheden, maar wordt geconfronteerd met een urgent probleem: het tekort aan geschoolde arbeidskrachten en dus investeert onze onderneming in extra opleidingen!

Helaas blijven de resultaten uit, ongeacht het opleidingsaanbod en de mogelijkheid tot integratie: veel te weinig kandidaten bieden zich aan, en dat is een understatement!

De oorzaken? Een gebrek aan aantrekkingskracht voor jobs in de bouwsector, een gebrek aan kennis van de sector, het statuut van de werknemers, een gebrek aan financiële ondersteuning tijdens de opleidingsperiode in vergelijking met de huidige werkloosheidsuitkeringen, ...

De gevolgen van deze personeelstekorten laten zich echter duidelijk voelen:

  • 6.000 openstaande vacatures in de bouwsector in Wallonië. Dit zijn jobs die niet ingevuld geraken en toch blijft de werkloosheidsgraad hoog. Een paradoxale situatie, lijkt ons.
  • Een vertraging van de groei in de bouwsector. Het aantal projecten in de sector is groot, maar het gebrek aan arbeidskrachten maakt het onmogelijk om hieraan te voldoen. Dit veroorzaakt een prijsstijging en dat in een klimaat waar de prijzen reeds hoog liggen omwille van een stijgende materiaalkost.
  • Het risico op vertragingen op de werven. Het gebrek aan medewerkers leidt tot langere wachttijden en zorgt voor frustratie bij onze publieke en particuliere klanten.
  • Aanwerving van personeel uit het buitenland. Het inzetten van personeel uit het buitenland is een alternatieve oplossing, met alle gevolgen van dien...

Als één van de pioniers in de bouwsector hebben wij niet afgewacht! We organiseren bijscholingen om te voorkomen dat de situatie nog verslechtert, maar.. onze inspanningen volstaan helaas niet. De bouwsector heeft een dringende oproep gedaan bij de bevoegde autoriteiten. Deze oproep is tweedelig: enerzijds willen we het imago van de sector verbeteren, anderzijds hebben we extra middelen nodig om onze jobs aantrekkelijker te maken voor werkzoekenden.

Zorgwekkend tekort aan arbeidskrachten in de bouwsector
Het beeld van de bouwsector is vaak te eenzijdig, achterhaald of gewoonweg verkeerd. Maar de realiteit van vandaag opent ook nieuwe perspectieven! Het gevoel deel uit te maken van één "grote familie", de stijgende aandacht voor meer veiligheid, de automatisering van bepaalde fases in het bouwproces, de nieuwe technologieën die het mogelijk maken de werklast van arbeiders te verlichten (of het nu gaat om metsers, dakwerkers, loodgieters, elektriciens, enz.), de vooruitgang van de verschillende materialen, maar ook de veiligheidsuitrusting én de bouwvoorschriften zorgen voor verfrissende perspectieven!

Laten we ook stilstaan bij het feit dat de vergoeding van de medewerkers de meeste andere sectoren overtreft, dat er zicht op werk is op lange termijn en dat de know-how in de particuliere sector zeer nuttig is.

Aan de andere kant willen we werkzoekenden aan het werk zetten. Thomas & Piron werkt samen met onderwijspartner IFAPME, MIRE (ondersteuningspartner in Wallonië), een aantal integratiepartners en de hulp van FOREM (de tegenhanger van de VDAB), maar wij stellen vast dat maar zeer weinig kandidaten zich bij ons aanmelden.

Omwille van de urgentie van deze situatie zijn er verbeteringsvoorstellen en concrete maatregelen door de sociale partners aan de bevoegde autoriteiten voorgelegd. Er werden een aantal politieke voornemens uitgesproken en we zijn dan ook verheugd met de eerste, gunstige maatregelen die de Waalse regering aankondigde.

Thomas & Piron wacht vol ongeduld op de toepassing van deze eerste maatregelen (met name de bonus van 2000 euro en de cheque voor het rijbewijs). Wij zijn er echter van overtuigd wij nog een stapje verder moeten gaan. Andere maatregelen in het kader van de activering van werkzoekenden, vooral extra opleidingen, liggen op tafel. Wij zullen hen blijven steunen, want wij hebben nu eenmaal de mogelijkheid om mensen aan het werk te zetten in het belang van ons allen: werkzoekenden, de overheid, FOREM en de bedrijven. Het is aan ons, samen, om dit voor mekaar te krijgen!

Laten we tot slot ook het volgende vooral niet vergeten: "als de bouw goed gaat, gaat alles". Onze economie heeft er alles bij te winnen als de bouwsector over de nodige middelen beschikt om aan de behoeften van onze samenleving en het milieu tegemoet te komen. Om dit te bereiken moeten de bevoegde autoriteiten meer dan ooit hun verantwoordelijkheid opnemen.