Nieuwbouw

Wordt wonen in Vlaams-Brabant onbetaalbaar?

Wordt wonen in Vlaams-Brabant onbetaalbaar?
Foto: Google
Verschillende Vlaams-Brabantse gemeenten (oa Beersel, Dilbeek, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Lennik, Hoeilaart, Overijse, Herne en Zaventem) kondigden al een bouwstop of sterke beperkingen op nieuwbouw aan. Dergelijke bouwstop zet een sterke rem op de mogelijkheid om nieuwe kwalitatieve woningen te realiseren in de provincie en wordt wonen steeds moeilijker betaalbaar voor veel gezinnen.

Opvallend is dat de meeste gemeenten die een bouwstop afkondigen zich in de rand rond Brussel bevinden. En net daar is nood aan een groter kwalitatief woonaanbod het hoogst. Zo zijn vastgoedprijzen in de rand het hoogst en kent deze regio ook de grootste prijsstijgingen.

Duurste provincie

Uit de recentste vastgoedstatistieken blijkt dat wie eind 2020 een huis kocht in Vlaams-Brabant, daar bijna 325 000 euro voor betaalde. In de andere provincies was de verkoopprijs van een huis gemiddeld 263 000 euro. In Vlaams-Brabant betaal je dus vandaag al 80 000 euro of 20% meer.


Sterkste bevolkingsgroei

Ook de bevolkingsgroei in Vlaams-Brabant is uitzonderlijk hoog. Zo voorspelt het Federaal Planbureau dat tussen 2020 en 2040 het aantal huishoudens in Vlaams-Brabant zal stijgen met 14%. In het arrondissement Halle-Vilvoorde bedraagt deze stijging zelfs 17%. Dit is een stuk hoger dan de stijging van het aantal huishoudens in Vlaanderen, deze bedraagt 11%.

Beperkt aanbod aan bouwgrond

Het huidige potentiële bouwgrondaanbod, zowel in woongebied als in woonreservegebieden, bedraagt in Vlaams-Brabant 8158ha. Een kwart van het aanbod ligt in woonuitbreidingsgebieden. Daarenboven is niet al de beschikbare bouwgrond onmiddellijk beschikbaar. Een deel van deze percelen wordt niet aangeboden voor bebouwing omdat deze bijvoorbeeld is ingericht als tuin, andere bouwgronden zijn slecht gelegen en om die reden niet bebouwbaar.

Nu Vlaanderen een stolp wil zetten op deze woonuitbreidingsgebieden zal dus tot een kwart van het bouwgrondvoorraad verdwijnen. De negen gemeenten die daarbovenop nog een bouwstop invoerden verergeren het probleem verder en zorgen ervoor dat de aankoop of de bouw van een woning steeds moeilijker wordt voor de Vlaams-Brabantse gezinnen.Uniforme regelgeving

We moeten ook oppassen voor een versnippering van regelgeving. Als gemeenten, zonder onderlinge afstemming, uiteenlopende regelgeving opstellen dan wordt de administratieve last voor bedrijven steeds groter.

De Vlaamse Confederatie Bouw en Confederatie Bouw Vlaams-Brabant roepen gemeenten dan ook op goed na te denken vooraleer zij bouwpauzes en bouwstops invoeren. We vragen aan de gemeenten om samen te werken aan een uniforme regeling voor heel de provincie. Zo kunnen lokale overheden en bouwsector samen kwalitatieve woonprojecten realiseren met aandacht voor groen en leefbaarheid.


Tabel 1 Evolutie aantal goedgekeurde bouwvergunningen voor flats en huizen, eerste 10 maanden (bron: Statbel)
Vlaams-Brabant - huizenVlaams Gewest - huizen
2017-7%-16%
201836%45%
20195%-4%
20201%5%


Vlaams-Brabant - flatsVlaams Gewest - flats
20176%-12%
201814%37%
2019-25%-21%
2020-9%-7%