Nieuwbouw

Bouwvergunningen kenden in coronajaar slechts lichte terugval

Bouwvergunningen kenden in coronajaar slechts lichte terugval
2018 en 2019 kenden een relatief hoog aantal goedgekeurde bouwvergunningen. Zo werden er in 2018 bijna 50.000 bouwvergunningen afgeleverd in Vlaanderen en in 2019 bijna 43.000. Maar in de eerste drie kwartalen van 2020 stelt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) een daling met 2% vast. Deze daling is vooral te wijten aan een daling van het aantal vergunde flats (-6%) en van het aantal vergunningen in de steden. De VCB dringt er bij de stadsbesturen op aan de vergunningen voor nieuwbouw niet langer af te remmen en zo bij te dragen tot de realisatie van een bouwshift.

Bouwvergunningen kenden in coronajaar slechts lichte terugval

Geen vertraging in toegekende vergunningen door lockdown in maart

Het derde kwartaal van 2020 telde 12% meer toegekende bouwvergunningen dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Dit is opmerkelijk omdat het voornamelijk om vergunningen gaat die tijdens de lockdown van maart voorbereid en aangevraagd werden. Het lijkt erop dat bouwbedrijven en ontwikkelaars zelfs tijdens deze moeilijke periode bouwvergunningen hebben kunnen indienen.

Bouwvergunningen kenden in coronajaar slechts lichte terugval

Vooral bouwvergunningen in steden dalen

De afgelopen twee jaar stellen we vooral een terugval van het aantal bouwvergunningen in de steden vast. Vergeleken met het niveau in 2016 werden in de eerste drie kwartalen van 2020 bijna 25% minder vergunningen afgeleverd. In tegenstelling tot het Vlaams gemiddelde waar we slechts een daling vaststellen met 4%.

Dit geeft aan dat het vandaag moeilijk is om nieuwe bouwprojecten te realiseren binnen de steden. De stedelijke ruimte is op dit ogenblik al grotendeels bebouwd. Het realiseren van nieuwe woningen binnen de stad kan meestal slechts door middel van verdichtings- en stadsvernieuwingsprojecten. De VCB dringt er bij de stadsbesturen op aan op dit vlak een actievere rol te vervullen.

Bouwvergunningen kenden in coronajaar slechts lichte terugval

Stijging in Limburg en West-Vlaanderen

Niet elke Vlaamse provincie tekende het afgelopen jaar een daling van het aantal bouwvergunningen op. Zo kende Limburg nog een stijging van 6% en West-Vlaanderen een stijging van 3%. De grootste daler was Oost-Vlaanderen (-9%). Ook Vlaams-Brabant (-6%) en Antwerpen (-2%) kenden een daling.

Evolutie 2019-2020 (eerste 3 kwartalen)
Provincie Antwerpen-2%
Provincie Vlaams-Brabant-6%
Provincie West-Vlaanderen3%
Provincie Oost-Vlaanderen-9%
Provincie Limburg6%


Ook op langere termijn zien we dat Limburg het erg goed doet. Sinds 2016 is het aantal bouwvergunningen in deze provincie gestegen met 16%. Ook Antwerpen tekent een stijging van 7% op. West-Vlaanderen kent, vergeleken met 2016, het slechtste resultaat met een daling van 17%. Maar ook Oost-Vlaanderen (-9%) en Vlaams-Brabant (-6%) zien hun aantal vergunde woningen dalen.

Bouwvergunningen kenden in coronajaar slechts lichte terugval

Flats doen een stap terug

Sinds de jaren ’90 stijgt het aandeel van flats in de nieuwbouw. Begin jaren 2000 werden er voor het eerst meer flats dan huizen gebouwd in Vlaanderen. De afgelopen jaren kunnen we echter een keerpunt vaststellen. Vergeleken met het niveau in 2016 werden in de eerste 9 maanden van 2020 17% minder flats vergund. Het aantal vergunde huizen daarentegen kende een toename van 19%.

Bouwvergunningen kenden in coronajaar slechts lichte terugval

Ook interessant