Verbouwen

Renovatie stijgt in Vlaanderen, daalt in Wallonië

Renovatie stijgt in Vlaanderen, daalt in Wallonië
Foto: Recticel Insulation
Statbel publiceerde recent de statistieken van de bouwvergunningen die verleend werden tot en met het eerste kwartaal van 2020. Het aantal renovaties waarvoor een vergunning verplicht is, steeg in Vlaanderen van 4759 in het eerste kwartaal van 2017 tot 6375 dit jaar. Dat is een toename van 34 %. In Wallonië daarentegen daalde het aantal renovatievergunningen met 12 % in dezelfde periode.

De stijging van het aantal renovatievergunningen is goed nieuws voor Vlaanderen. De afgelopen 10 jaar was er eerder sprake van een stagnatie van het renovatieritme. De stijgende trend in de voorbije jaren brengt daarin verandering.

Toch moet Vlaanderen nog een lange weg afleggen om tegen 2050 de klimaatdoelstellingen te halen. Daarvoor moeten nog miljoenen bestaande woningen gerenoveerd worden. Het renovatieritme zou tegen 2050 naar schatting minstens met een factor 5 tot 10 moeten toenemen voordat elke woning in Vlaanderen voldoet aan de energienormen.

Een einde aan de sterke schommelingen in de Vlaamse nieuwbouw?

In het afgelopen decennium werd het maximaal toegestane E-peil voor nieuwe woningen om de twee jaar verlaagd. Dit veroorzaakte iedere keer sterke schommelingen op de nieuwbouwmarkt.
Bouwers anticipeerden op een verzwaring van de energie-eisen en vroegen massaal vergunningen aan vlak voordat de nieuwe norm in werking trad. Hierdoor zagen we in de even jaren 2016, 2018 enzovoort een sterke toename van het aantal goedgekeurde vergunningen. In 2020 lijkt dit gestopt te zijn. Voor huizen is er helemaal geen toename en voor flats blijft ze beperkt tot +7 %, vergeleken met bijvoorbeeld + 80 % in 2018.

Einddoel E-peil in zicht

In 2021 moet elke nieuwe woning voldoen aan E30. Vandaag is dit nog E35. De Vlaamse bouwsector heeft al een lange weg afgelegd sinds de invoering van het E-peil in 2006. In 2017 was het gemiddelde E-peil van een nieuwbouwwoning al gereduceerd tot slechts E34, veel minder dan de wettelijke eis van E50 die toen gold. Bouwers gaan vaak verder dan de wettelijke norm omdat zij hier zelf ook voordeel bij hebben: een lagere energiefactuur en een aangenamer binnenklimaat.

Impact Corona nog onbekend

De bouwvergunningen zijn op dit moment geen goede indicator voor toekomstige bouwactiviteit. Zo zeggen de recentste cijfers die Statbel publiceerde niets over de impact van de coronacrisis op de bouwsector. Het gaat hier over vergunningen aangevraagd eind 2019 en begin 2020, die dan goedgekeurd werden in het eerste kwartaal van 2020. Daarbovenop komt bij dat iemand die een bouwvergunning krijgt, niet verplicht is om te bouwen. Afhankelijk van de economische omstandigheden kan een vergunninghouder de bouwplannen uitstellen.

Daarom is het belangrijk dat deze cijfers sneller gepubliceerd worden. Andere landen zoals Duitsland, Nederland, en de Scandinavische landen lopen maar 1 of 2 maanden achter met de publicatie, terwijl dat in België 4 maanden is. Een snellere beschikbaarheid zou de kwaliteit van deze statistieken als economische indicator verbeteren.

Figuur 1 Aantal vergunningen, Vlaanderen, eerste kwartaal
Aantal vergunningen, Vlaanderen, eerste kwartaal

Figuur 2 Aantal vergunningen, Wallonië, eerste kwartaal
Aantal vergunningen, Wallonië, eerste kwartaal