Tevredenheid over invoering labelpremie en verhoging bedrag energielening

14 juli 2020 Bron: Confederatie Bouw
Tevredenheid over invoering labelpremie en verhoging bedrag energielening
De Vlaamse regering besliste afgelopen vrijdag om een labelpremie in te voeren. Dat is volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) een stap in de goede richting. “Het is slim om in te zetten op het transactiemoment van de woning om deze op het vlak van energie aan te pakken”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB. “Ook het optrekken van het maximum van de energielening is een verstandige beslissing.” De VCB pleit wel nog voor bijkomende maatregelen om een hoger renovatieritme te bekomen.

Alle bestaande woningen in Vlaanderen moeten tegen 2050 energie-efficiënt zijn. Dat betekent: label A of een energieprestatie van ongeveer 100 kwh/m2/jaar. Vandaag ligt dat gemiddelde drie keer zo hoog. Om die langetermijndoelstelling te halen, kan de Vlaming rekenen op enkele financiële stimuli, zoals de individuele energiepremies, maar ook het EPC+ en de Woningpas zijn nuttige instrumenten.

Afgelopen vrijdag besliste de Vlaamse Regering onder meer om een labelpremie in te voeren. De labelpremie wordt toegekend aan Vlamingen die in 2021 een woning met label F of E verwerven en deze energetisch verbeteren tot een woning met label C, B of A. Bij appartementen gaat het om de renovatie van label F, E of D naar label B of A.

Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw: “Het is positief dat de Vlaamse Regering inzet op het transactiemoment van de woning om deze energetisch aan te pakken. De VCB berekende eerder al dat wanneer iedereen die een woning verwerft en deze energetisch renoveert, tegen 2050 90 % van alle bestaande woningen voldoen aan de langetermijndoelstelling.”

Vandaag kan enkel de prioritaire doelgroep een renteloze lening van maximum 15.000 euro krijgen. De Vlaamse Regering besliste om aan iedereen die een nieuwe woning verwerft, de mogelijkheid tot renteloze lening te geven. Woningen met label F of E die gerenoveerd worden naar label C, kunnen maximaal 30.000 euro lenen, als er naar label B wordt gerenoveerd 45.000 euro en een renovatie naar label A is het maximumbedrag opgetrokken naar 60.000 euro.

Marc Dillen: “Het optrekken van het maximum van de energielening, rekening houdend met de renovatieomvang, is een goede zaak. Hierdoor kunnen gezinnen een extra duwtje in de rug krijgen en kunnen ze worden gemotiveerd om een grondige energetische renovatie te laten uitvoeren.”

Volgens de VCB zijn dit goede maatregelen, maar zijn er nog bijkomende maatregelen nodig om tot een hoger renovatieritme te komen. Zo pleit de VCB al een tijdje voor een bijkomende én substantiële verlaging van de registratierechten bij Ingrijpende Energetische Renovatie binnen bijvoorbeeld twee jaar na verwerving.

Marc Dillen: “Vandaag is het verschil tussen het standaardtarief van de registratierechten en het kortingstarief te klein, nl: slechts één procent. Dit verschil moet veel groter zijn om gezinnen effectief aan te moedigen om ingrijpend energetisch te renoveren. We pleiten voor nul procent registratierechten voor wie binnen de twee jaar na eigendomsverwerving renoveert.”

Onlangs nog publiceerden 22 organisaties, waaronder de VCB, een open brief waar ze onder andere pleitten voor een verplichte renovatie binnen de vijf jaar na eigendomsverwerving om zo de noodzakelijke renovatiegraad te behalen.

Marc Dillen: “De maatregelen die vandaag door de Vlaamse Regering werden goedgekeurd, moeten periodiek geëvalueerd worden, zodat er snel bijkomende maatregelen genomen kunnen worden om de langetermijndoelstelling te halen.”


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo