Verstrenging S-peil en renovatieplicht wordt uitgesteld naar 2022

  BE   22 juli 2020 Bron: Confederatie Bouw
Verstrenging S-peil en renovatieplicht wordt uitgesteld naar 2022
Als het van de Vlaamse Confederatie Bouw afhangt, komt er helemaal geen verstrenging van het S-peil, dat de globale warmte-isolatie van een woning of een gebouw weergeeft. Momenteel geldt S31 als norm. De Vlaamse regering wil deze norm vanaf volgend jaar verstrengen naar S28, maar heeft die aanscherping nu uitgesteld naar 2022.

De isolatievereisten voor nieuwbouw verder verstrengen, is niet langer zinvol. Niet op economisch, noch op ecologisch vlak. De terugverdientijden lopen te lang op en de productie voor die bijkomende extra centimeters isolatie voor nieuwbouwwoningen stoot stilaan meer CO2 uit dan dat er kan bespaard worden tijdens de levensduur van een gebouw. Wat wel nog CO2-winst oplevert bij nieuwbouw: verder inzetten op het gebruik van hernieuwbare energie, de optimalisatie van technieken en kiezen voor lokale energie-uitwisseling. Waar de grootste energiewinsten te halen zijn, is in het bestaande woningenbestand. Tegen 2050 dienen alle woningen in Vlaanderen energiezuinig te zijn.

Tot eind 2017 was het K-peil van toepassing voor nieuwbouwwoningen. Het K-peil geeft de globale warmte-isolatie van het gebouw weer. Het hangt af van het warmteverlies van een gebouw via buitenmuren, daken, vloeren en vensters. Hoe beter u isoleert, hoe lager en hoe beter het K-peil is. Dit K-peil werd echter vervangen door het S-peil (Schilpeil). Hoe minder energie nodig is om de temperatuur van de wooneenheid op peil te houden en hoe efficiŽnter de vorm, hoe lager en hoe beter het S-peil. Vandaag geldt S31 als norm en volgend jaar zou de eis verstrengen naar S28. De Vlaamse Regering heeft intussen beslist om deze verstrenging uit te stellen en ze zal ten vroegste ingaan op 1 januari 2022.

Een goede zaak, volgens Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw: ďWat ons betreft, komt er helemaal geen verstrenging van het S-peil. Een verdere verstrenging zal nieuwbouw immers opnieuw een stuk duurder maken, zonder de klimaatverandering tegen te gaan. Want ook het produceren - en vervoeren - van meer isolatiemateriaal vraagt energie. Begrijp me niet verkeerd: een goed geÔsoleerde gebouwschil is uitermate belangrijk. Maar ooit stopt het. Als we straks een halve meter dik moeten gaan isoleren, is de efficiŽntie ver te zoeken.Ē

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw geeft het jaar uitstel tijd om voor nieuwbouw verder in te zetten op de optimalisatie van (slimme) technieken. De toepassing van hernieuwbare energietechnieken heeft geen invloed op het S-peil, terwijl deze toch onontbeerlijk zijn bij BEN-woningen. ďEfficiŽnt omgaan met energie blijft de Ďbottom lineí. Verder inzetten op technieken, hernieuwbare energie, en bijvoorbeeld ook lokale uitwisseling van energie, zal leiden tot een grotere kostenefficiŽntie en een positiever effect op het klimaat dan een verstrenging van het S-peilĒ, aldus Kris Van Dingenen, directeur van Techlink.

Om de klimaatvoetafdruk van niet-energiezuinige tertiaire bestaande gebouwen te reduceren, bepaalt het Regeerakkoord 2019-2024 dat deze vanaf 2021 uiterlijk vijf jaar na een notariŽle overdracht in volle eigendom grondig energetisch gerenoveerd moeten worden. Afgelopen vrijdag werd de renovatieplicht door de Vlaamse Regering bekrachtigd ťn werd er een handhavingsstrategie aan verbonden.

Marc Dillen: ďAls Vlaamse Confederatie Bouw hebben we er steeds voor gepleit om gebruik te maken van het overdrachtsmoment van het gebouw om energetische renovaties sterk aan te moedigen. Heel wat niet-residentiŽle gebouwen zijn nog onvoldoende toekomstbestendig. Door een renovatieplicht in te voeren, worden heel wat niet-residentiŽle gebouwen op korte en middellange termijn energie-efficiŽnt gemaakt.Ē

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo