Isolatie

Nog strengere isolatievereisten voor nieuwbouw zijn niet zinvol

Nog strengere isolatievereisten voor nieuwbouw zijn niet zinvol
De isolatievereisten voor nieuwbouw verder verstrengen, is niet langer zinvol. Niet op economisch en niet op ecologisch vlak. Terugverdientijden voor gezinnen lopen te lang op en de productie van de extra isolatiematerialen stoot stilaan meer CO2 uit dan dat er kan bespaard worden tijdens de levensduur van een gebouw. De echte energiewinsten zijn bovendien te halen in het bestaande woningenbestand. Tegen 2050 dienen alle woningen in Vlaanderen energiezuinig te zijn. Dat is de echte uitdaging voor Vlaanderen die aangepast beleid en gerichte maatregelen vergt.

Geen positieve klimaatimpact wel kostenverhogend

Geen K-peil meer sinds vorig jaar. Die maatstaf ging onder meer uit van de compactheid en de bouwknopen. Nu is het S-peil van kracht dat inzet op vormefficiëntie, de kwaliteit van de gebouwschil en de energiebehoefte. Die maatstaf is complexer en moeilijker toepasbaar. Zo wijst een rapport van prof. Hugo Hens (Burgerlijke Bouwkunde, KU Leuven) erop dat de realisatie van het huidige S31-peil door meer te isoleren tot dikten leidt die verder gaan dan wat economisch zinvol is. We kunnen dan ook ernstige kanttekeningen plaatsen bij een verdere verstrenging naar S28 vanaf 2021. Want de huidige vereiste vergt nu al extreem performante beglazingen en een strenge eis aan de luchtdichtheid met verplichte meting ter controle en zonwering.

De afstemming van de drie facetten die het S-peil bepalen - warmte-isolatie, zonnewinsten en luchtdichtheid van de gebouwschil - lijkt moeilijk te optimaliseren en in stand te houden. Prof. Hens geeft in zijn studie aan dat "elk voor een ander niveau van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid staat". "Zo zijn zonnewinsten onzeker, niet alleen gebeurt de berekening benaderend, maar ook hebben de gebouwgebruikers flink wat invloed op de grootte ervan. Denk aan het gebruik van gordijnen rolluiken. Loofbomen in de buurt kunnen 's zomers de zon afschermen, naaldbomen doen dit het ganse jaar. Rond alleenstaande gebouwen kunnen later buurgebouwen worden opgetrokken, die op hun buurt de zon afschermen enz.", licht hij toe.

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) onderlijnt dat een verdere verstrenging naar S28 nieuwbouw opnieuw een stuk duurder zal maken, zonder evenwel de klimaatverandering tegen te gaan. Want ook het produceren - en vervoeren - van meer isolatiemateriaal vraagt energie. Daardoor zal de besparing in energieverbruik van de bewoner, voor het klimaat een slag in het water zijn. Het opgelegde S-peil lijkt trouwens meer oververhitting te kunnen gaan veroorzaken, waardoor extra koeling zal moeten opgewekt worden. Dat betekent dan weer een stijging in het energieverbruik.

Vooral energiewinst te boeken bij bestaande woningenbestand

Met dit strikte S-peil creëert de overheid een nieuwe horde voor gezinnen om een comfortabele en toch betaalbare nieuwbouwwoning te verwerven. Daarnaast is er bij het bestaande woningenbestand de voornaamste energiewinst - zowel voor het milieu als voor de verbruiker - te halen. Om de Europese doelstellingen succesvol in te vullen, doet de overheid er goed aan haar pijlen te richten op de 2,65 miljoen woningen te renoveren of te vervangen in Vlaanderen. Het renovatieritme dient immers te verdrievoudigen om die doelstellingen te halen.

Ook interessant