Gemiddelde lening voor woning stijgt met 20.000 euro

  BE   22 september 2020 Bron: Confederatie Bouw
Gemiddelde lening voor woning stijgt met 20.000 euro
Wie geld leende voor een nieuwbouw, leende volgens cijfers van de Beroepsvereniging voor Krediet in het tweede kwartaal van 2020 gemiddeld 194.000 euro. Een jaar geleden was dit nog maar 175.000 euro. Ook kredieten voor aankoop stegen met 11.000 euro en kredieten voor de renovatie van een woning stegen van 52.000 naar 58.000 euro. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) roept de Vlaamse regering op tot aangepaste maatregelen waardoor nieuwbouw- en renovatieprojecten voor de gemiddelde Vlaming betaalbaar blijven.

Aantal verleende kredieten daalt met 29%

Tezamen met een stijging van het ontleende bedrag zien we in dezelfde periode een daling van het aantal goedgekeurde kredieten. De kredieten voor nieuwbouw daalden met 29% en ook kredieten voor aankoop daalden met 27%.

Eigen huis enkel nog voor hogere inkomens?

In vorige jaren zagen we vaak een stijging van het aantal kredieten gecombineerd met een stijging van de grootte van een hypothecair krediet. Gezinnen leenden meer geld voor een woning maar dit werd gecompenseerd door bijvoorbeeld een lagere rentevoet.

Vandaag zien we dat niet en lijkt het erop dat veel gezinnen niet meer in staat zijn zulke grote leningen aan te gaan waardoor het volume kredieten daalt.

Relanceplan voor wonen

De VCB doet een oproep aan de Vlaamse regering om snel werk te maken van een relanceplan dat betaalbaarheid en kwaliteit op de woningmarkt moet verwezenlijken. Zet de sloop- en heropbouwpremie verder, verhoog het gebruik van de verzekering gewaarborgd wonen en maak het verschil tussen het standaardtarief van registratierechten en het renovatietarief groter.

Houden kopers wel voldoende rekening met de renovatiekosten van hun woning?

De turbulentie op de woningmarkt dwingt gezinnen een hogere prijs te betalen voor een woning. Het risico bestaat dat deze gezinnen achteraf niet meer genoeg geld overhouden voor een energetische renovatie. Een lager renovatietarief voor registratierechten kan hier een oplossing bieden.

Vandaag is het standaardtarief 6% en het verlaagd tarief voor renovatie 5%. Dit verschil is te klein om kopers aan te sporen om bijkomend energetisch te renoveren. Als dit tarief verder verlaagd wordt, worden kopers al van bij de aankoop sterk aangespoord om rekening te houden met een toekomstige renovatie. Een koper die op kortere termijn kan renoveren, bijvoorbeeld binnen de twee jaar, dient daarbovenop nog een extra korting te krijgen.

CreŽer geen bijkomende onzekerheid

De stijging van de huizenprijzen wordt grotendeels gedreven door de schaarste aan bouwgronden. Met de huidige turbulentie op de markt is het dan ook geen goed idee om bouwgrond of woonuitbreidingsgebied te schrappen. We moeten nu stabiliteit op de vastgoedmarkt creŽren die de economische relance verder zal ondersteunen.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo