Dossier Woonbonus

Woonbonus blijft in huidige vorm behouden tot 2015

  BE   14 november 2013 Bron: Diverse media
Het fiscale voordeel van de woonbonus wordt omgezet naar een belastingvermindering. Voor leningen gesloten voor 2015 is er een vermindering tegen het hoogste belastingtarief, vanaf 1 januari 2015 geldt een vermindering van 45 procent. Dat heeft de federale regering beslist. De woonbonus blijft dus volledig ongewijzigd tot 2015 en dat creŽert rechtszekerheid voor kandidaat-bouwers en kopers. De woonbonus geeft een fiscaal voordeel aan wie een hypotheeklening afsluit voor het kopen of bouwen van de enige eigen woning. Zij mogen een basisbedrag van 2.260 euro aftrekken van hun inkomsten. Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomend bedrag van 750 euro voor de eerste 10 jaar van het hypothecair contract. Daar komt nog eens een bedrag van 80 euro bij wanneer je 3 of meer kinderen ten laste hebt op 1 januari na het jaar waarin je het krediet hebt afgesloten.

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) had erop aangedrongen met de huidige zeer onzekere woningbouwconjunctuur geen onzekerheid te laten ontstaan. De federale regering heeft haar daarin gevolgd. De VCB had gevreesd dat het systeem van de woonbonus in twee fasen zou worden gewijzigd: in een eerste fase zou de federale regering het huidige systeem van de belastingaftrek omvormen tot een systeem van belastingvermindering van 45% en in een tweede fase zou de Vlaamse regering het systeem verder kunnen aanpassen. Door de beslissing van de federale regering kan de wijziging in de regelgeving op de woonbonus in een keer gebeuren. Dit vergemakkelijkt de communicatie en vermindert de onzekerheid op de bouwmarkt.

Bovendien zal de wijziging pas van toepassing zijn voor leningen die afgesloten worden vanaf 1 januari 2015. Dit betekent dat kandidaat-bouwers nog ten volle van de huidige voordelen van de woonbonus kunnen gebruik maken dit en volgend jaar. De VCB raadt kandidaat-bouwers dan ook aan niet langer met de realisatie van hun plannen te aarzelen.

Vanaf 1 juli 2014 kunnen de gewesten via een decreet een eigen belastingvermindering invoeren tegen een vast percentage of een vast bedrag. Dit kan ook al voor leningen afgesloten vanaf 1 januari 2014, wat onwaarschijnlijk is omdat de Vlaamse regering al herhaaldelijk stelde dat een eigen regeling ten vroegste zal raken aan leningen gesloten vanaf 1 januari 2015.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo