Dossier Woonbonus

Koppel woonbonus aan energieprestaties van de woning

  BE   19 september 2013 Bron: Oserieux
De koppeling van de woonbonus aan de energieprestatie is volgens Joost Callens, CEO van Durabrik en voorzitter van de Federatie van Woningbouwers, een logische en economisch verantwoorde keuze. Dit zou enerzijds betekenen dat onze woningen energievriendelijker worden en anderzijds krijgt onze economie zo een serieuze injectie. En daar wordt iedereen toch beter van? Het klimaat, de overheid, de bouw, de eigenaars en de huurders.

Uit onderzoek, uitgevoerd door Futureproofed in opdracht van Durabrik, blijkt dat het absoluut de moeite loont om te investeren in het duurzame karakter van een woning om zo op termijn je energieverbruik en –rekening onder controle te houden (zie grafiek onderaan dit artikel). Toch worden investeringen in duurzame en energievriendelijke oplossingen voor nieuwe en bestaande woningen dikwijls op de lange baan geschoven wegens te hoge investeringskosten. “De koppeling van de woonbonus aan de energieprestatie” zo stelt Joost Callens, “zal deze markt zeker en vast aanwakkeren. In België zijn er 4,8 miljoen bestaande woningen, als er over een periode van 20 jaar 50.000€ per woning wordt geïnvesteerd, levert dat maar liefst 250 miljard euro voor de economie op.”

Op de vraag voor wie een dergelijk stimulerend beleid een goede zaak zou zijn, antwoordt Joost Callens enthousiast “Er zijn alleen maar winnaars! De overheid, de bouwsector, de private eigenaars en de huurders, stuk voor stuk zullen ze baat hebben bij deze maatregel.” Welke voordelen hij zoal ziet? “Om te beginnen zal de duurzaamheid en de levensduur van onze woningen er sterk op vooruitgaan en zal België zich wereldwijd kunnen profileren als absolute voortrekker met het oog op 2050. Maar er zal ook extra werkgelegenheid gecreëerd worden in de bouwsector en de knowhow rond energiezuinig bouwen zal zich verder kunnen ontwikkelen. Last but not least zijn er ook heel wat voordelen voor eigenaars of huurders: een lagere energiefactuur en dus extra koopkracht, de betere kwaliteit van de woningen en dus extra comfort en/of een nog beter renderende investering. Wij hebben in België nood aan een Masterplan waarbij klimaatdoelstellingen op lange termijn noodzakelijk zijn. De woonbonus koppelen aan energieprestaties zou volgens mij absoluut deel uit moeten maken van een ambitieus ondersteuning- en begeleidingsbeleid.”, stelt hij tenslotte.Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo