Dossier Woonbonus

Vergunningen nieuwe woningen 11% lager, behoud woonbonus

  BE   28 augustus 2013 Bron: Confederatie Bouw
Het jaar 2012 was al geen bijzonder goed jaar voor de woningbouw in Vlaanderen maar 2013 dreigt nog slechter te worden. Uit de zopas vrijgegeven statistieken over de bouwvergunningen is gebleken dat tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar in vergelijking met de eerste vijf maanden van vorig jaar ongeveer 11% minder vergunningen voor nieuwe woningen werden toegekend. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) dringt er bij de federale en Vlaamse overheid op aan de woningbouw te blijven ondersteunen en meer bepaald de woonbonus te behouden voor nieuwe woningen en de renovatie van bestaande woningen.

Uit de cijfers over de woningbouwvergunningen die de FOD (Federale Overheidsdienst) Economie gisteren heeft bekend gemaakt, blijkt dat het aantal vergunningen in Vlaanderen voor nieuwe huizen tijdens de eerste vijf maanden van 2013 11% lager lag dan tijdens de eerste vijf maanden van 2012 en voor nieuwe flats 10% lager. De achteruitgang is in Vlaanderen meer uitgesproken dan gemiddeld voor BelgiŽ met -9% voor huizen en -4% voor flats. Bovendien werd de achteruitgang op het vlak van nieuwbouw tijdens de eerste vijf maanden niet gecompenseerd door een stijging van het aantal vergunde woningrenovaties.

De cijfers van de eerste vijf maanden van 2013 waren voor Vlaanderen dus slechter dan die van eerste vijf maanden van 2012 maar gelukkig beter dan het zeer lage aantal nieuwbouwvergunningen dat tijdens de laatste maanden van 2012 werd toegekend. In vergelijking met andere Europese landen zijn BelgiŽ en Vlaanderen tot nu toe aan een bouw- en vastgoedcrisis kunnen ontsnappen. De woonbonus heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Het is een krachtig instrument gebleken om de woningbouw te ondersteunen. Elke kandidaat-bouwer en -verbouwer kan er een beroep op doen. Landen waar de overheid de steun aan de woningbouw plots heeft stopgezet, zijn doorgaans wel in een bouw- en vastgoedcrisis terechtgekomen. Dat moeten we in Vlaanderen vermijden.

Ten gevolge van de zesde staatshervorming zal de regeling op de woonbonus niet langer een federale bevoegdheid zijn maar een regionale bevoegdheid worden. De VCB vraagt nu aan de federale overheid de woonbonus in haar huidige vorm te behouden tot aan de effectieve overdracht aan de regionale overheid. In haar recent memorandum voor de nieuwe Vlaamse regering heeft de VCB gepleit voor het behoud van de woonbonus zodra de regionale overheid hiervoor bevoegd is. De Vlaamse regering moet met de woonbonus de nieuwbouw- en renovatiewerken aan woningen blijvend ondersteunen voor alle Vlamingen.

Deze financiŽle ondersteuning is nodig omwille van de noodzaak om de komende jaren het woningbestand fors uit te breiden omwille van de sterke bevolkingstoename. Op basis van de nieuwste bevolkingsprognoses van het Planbureau heeft de VCB berekend dat er van 2010 tot 2020 in Vlaanderen ongeveer 300.000 gezinnen zullen bijkomen. Dit impliceert dat er evenveel woningen zullen moeten bijkomen.

Een tweede reden om vanuit de Vlaamse overheid de woningbouw financieel te blijven ondersteunen zijn de extra kosten die het gevolg zijn van de almaar strengere eisen op vlak van energiebesparing en hernieuwbare energie. Een belangrijke nieuwe stap zal worden gezet op 1 januari 2014. Wie vanaf dan een vergunning voor een nieuwe woning aanvraagt, zal niet alleen een woning met een lager E-peil moeten bouwen (E60 in plaats van E70) maar tegelijk in die woning in een minimaal aandeel aan hernieuwbare energie moeten voorzien. De woonbonus moet ervoor zorgen dat de woningen ook in 2014, ondanks de strengere energie-eisen, betaalbaar zullen blijven.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo