Vastgoed

Woningverkoop neemt sterker af in Vlaanderen dan in Wallonië

Woningverkoop neemt sterker af in Vlaanderen dan in Wallonië
In Vlaanderen is de verkoop van huizen en appartementen met 33% afgenomen in het eerste kwartaal van 2023 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In Wallonië bedraagt de afname 11%. Intussen is in Vlaanderen de prijs van een huis gestegen met 7,1% op 1 jaar tijd; de prijs van een appartement neemt toe met 6,3% en de prijs van villa’s stijgt met 5,1%. In Wallonië liggen de prijsstijgingen voor vastgoed in het algemeen iets lager. Voor huizen en appartementen gaat het respectievelijk om 3,6% en 5,9%. Terwijl de prijs van villa’s er ongewijzigd is gebleven.

De inflatie, volgens de consumptieprijsindex, stijgt in deze periode met 6,9%. Huizen in Vlaanderen kunnen dus nog een reële prijsstijging optekenen. Dat betekent dat de prijs sterker stijgt dan de inflatie. Voor de andere categorieën stijgen de prijzen, maar minder dan de inflatie.

Uitzonderlijk 2022

2022 was een uitzonderlijk jaar voor vastgoed in Vlaanderen. Het aantal transacties in het eerste kwartaal van 2022 lag maar liefst 56,7% hoger dan het tienjarig gemiddelde (zie grafiek). Dit had onder andere te maken met de heropleving na de corona lockdowns en de lage hypotheekrente. Daarom hoeft het niet te verbazen dat dit niveau niet kan worden aangehouden. Een correctie in 2023 is te verwachten. Maar het aantal transacties in 2023 ligt nog steeds 3,9% hoger dan het tienjarig gemiddelde. Spreken van een rampzalige start voor de vastgoedsector in 2023, is momenteel dan ook niet aan de orde.

Hoge rente en renovatieverplichting

De renovatieverplichting, die in januari 2023 van start ging, dwingt kopers bij de aankoop van een woning voldoende middelen te voorzien voor een energierenovatie. Hierdoor hebben kopers minder budget beschikbaar voor de loutere aankoop van de woning. De hypothecaire rente is in 2023 een stuk hoger dan vorig jaar. Dus kunnen gezinnen met dezelfde maandelijkse aflossing minder kapitaal lenen.

Op dit ogenblik hebben kandidaat-verkopers van energetisch inefficiënte woningen nog te hoge prijs verwachtingen waardoor vraag en aanbod elkaar minder snel vinden. We verwachten dat kopers en verkopers zich in de komende maanden aanpassen aan die nieuwe situatie waardoor het aantal transacties opnieuw zal toenemen.

Aantal vastgoedtransacties Vlaanderen vs Wallonië in kwartaal 1
Aantal vastgoedtransacties Vlaanderen vs Wallonië in kwartaal 1Figuur 1 Bron Statbel, verwerking Embuild Vlaanderen

Ook interessant