Verbouwen

Vlaamse woningmarkt stemt zich af op renovatieverplichting

Vlaamse woningmarkt stemt zich af op renovatieverplichting
In de eerste drie maanden van het jaar is het aantal vastgoedtransacties gedaald met 9,2%, aldus de Notarisbarometer. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar zijn huizenprijzen gestegen met 3% en prijzen van flats stegen nog met 2%.

De combinatie van dalende vastgoedtransacties en stijgende prijzen geeft aan dat kopers en verkopers elkaar niet goed meer kunnen vinden op de vastgoedmarkt. Kopers houden bij aankoop al rekening met de renovatieverplichting, wat inhoudt dat woningen verkocht sinds 1 januari 2023 binnen de 5 jaar gerenoveerd moeten worden naar EPC-label D. Een koper zal bijkomend budget voorzien voor renovatie, budget dat dan niet meer beschikbaar is voor de loutere aankoop.

In Wallonië daalde het aantal vastgoedtransacties slechts met 3,5%. Brussel kende een daling van 5%. Dat de daling in Vlaanderen groter was hoeft niet te verbazen: enkel in Vlaanderen werd een renovatieverplichting ingevoerd.

Verschil tussen energiezuinige en niet-energiezuinige woningen

Wie vandaag een niet-energiezuinige woning wil verkopen, moet dus rekening houden met de kosten die de kopers zullen dragen om het huis te renoveren. Vandaag gebeurt dit nog te weinig en onderschatten verkopers deze bijkomende kosten. Bij woningen die al energiezuinig zijn, stelt dit probleem zich niet.

Daarnaast krijg je als koper voortaan ook een asbestattest bij het huis. Kopers zijn dus steeds beter op de hoogte van de kwaliteit van de woning en kunnen hierdoor een beter geïnformeerde keuze maken. Kopers zullen selectiever zijn bij de aankoop en budget overhouden om de woning energetisch efficiënt en asbestveilig te maken. Koop je een huis, dan moet je voortaan rekening houden met de energie-efficiëntie en asbestveiligheid om een realistische inschatting te maken van de waarde van de woning. In de komende maanden verwachten we wel dat kopers en verkopers elkaar beter zullen vinden en het aantal transacties niet blijft afnemen.

Doordat kopers nu budget voorzien om hun woning te renoveren verwachten we ook dat het renovatieritme structureel zal stijgen. Dit draagt bij tot een gezondere en energiezuinige woningmarkt. Dat is nodig, want Europa verwacht de transitie naar klimaatneutraal in 2050 en daarvoor zijn nog grote inspanningen nodig.

Nieuwbouw flats stijgen sterker in prijs dan bestaande flats

Volgens de Notarisbarometer is de gemiddelde prijs van een bestaande flat gestegen met 2,1% in Vlaanderen. De prijs van een nieuwbouwflat steeg met 2,7%. Ook dit is een indicatie dat kopers energiezuinigheid waarderen en bereid zijn hier budget voor vrij te maken.

Ook interessant