Vastgoed

Woningpas biedt informatie over de energie- en waterhuishouding van uw woning

Woningpas biedt informatie over de energie- en waterhuishouding van uw woning
Woningpas, een online toepassing van de Vlaamse overheid die relevante informatie over uw woning en perceel bevat, wordt steeds gebruiksvriendelijker. Vanaf vandaag kan u hier ook informatie over uw aangemelde zonnepanelen, uw energiemeter(s) en jaarlijks verbruik voor gas en elektriciteit terugvinden. Daarnaast werd ook de informatie over de watervoorzieningen en riolering uitgebreid. Zo krijgt u als eigenaar een beter zicht op de energie- en waterhuishouding van uw woning.

Energieverbruik in kaart

Voortaan vindt u in woningpas ook informatie over uw klassieke of digitale meter(s) voor gas en elektriciteit. Per meter krijgt u een overzicht van uw EAN-nummer, tariefkeuze, het gemiddelde jaarverbruik (klassieke meter) en het werkelijke jaarverbruik (digitale meter). Deze informatie komt niet automatisch in uw woningpas terecht. De netgebruiker of de houder van het energiecontract moet hiervoor toestemming geven. Dit kan makkelijk via deze nieuwe functionaliteit in woningpas. Het zorgt ervoor dat u automatisch naar het Fluvius-portaal wordt geleid om deze informatie toe te voegen.

Wat met mijn zonnepaneelinstallatie?

Tot op heden gaf woningpas enkel informatie over uw zonnepaneelinstallatie als de installatie gekend was door de opmaak van een Energieprestatiecertificaat of bij een EPB-aangifte. Vanaf nu kan u de PV-installaties die aangemeld zijn bij Fluvius makkelijk zelf in uw woningpas toevoegen via dezelfde koppeling. Handig, toch?

Ook de waterhuishouding wordt onderdeel van woningpas

Wanneer u niet weet of uw woning al dan niet is aangesloten op het openbare rioleringsnet, neemt u best een kijkje in uw woningpas. Dankzij woningpas komt u makkelijk te weten of er openbare riolering aanwezig of gepland is en of u uw woning moet aansluiten op de openbare riolering of dat een individuele waterzuivering verplicht is. Naast uw keuringsattest krijgt u nu ook een overzicht van de aanwezige regenwaterputten, infiltratieputten en septische putten. Deze info is beschikbaar voor VLARIO-keuringen sinds 2011 en AquaFlanders-keuringen sinds 2021.Bijkomende informatie over de aansluiting van uw woning op het openbare drinkwaternet, de aanwezigheid van grondputwater of een andere private waterwinning en het hergebruik van regenwater zal beschikbaar zijn in woningpas via de keuringsattesten van AquaFlanders en Vlario. Tenslotte zal u de aanwezigheid van grachten en waterlopen in de buurt van uw perceel en de verplichtingen die daaruit vloeien, ook in uw woningpas kunnen terugvinden. Voor potentiële kopers of huurders is dit zeer nuttige informatie. Daarom kan u als eigenaar uw woningpas tijdelijk met hen delen. Zo krijgen zij snel zicht op alle relevante informatie van de woning.

Woningpas biedt informatie over de energie- en waterhuishouding van uw woning

Onbebouwde percelen

Vanaf nu kan u in woningpas ook informatie over onbebouwde percelen terugvinden. Dat betekent ook dat u voortaan via woningpas bodemattesten van onbebouwde percelen kan aanvragen.

U kan uw woningpas eenvoudig raadplegen op https://woningpas.vlaanderen.be/ door in te loggen met uw e-ID of via de itsme®-app.

Ook interessant