Duurzaam Bouwen

Windkracht 2020: sneller en meer windmolens bouwen

Windkracht 2020: sneller en meer windmolens bouwen
Vlaams minister van Energie Bart Tommelein lanceert samen met Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege ‘Windkracht 2020’. De Vlaamse regering keurde dit windplan vandaag goed op de ministerraad. ‘We werken de drempels weg zodat er veel sneller en veel meer windmolens gebouwd worden. Met Windkracht 2020 willen we ervoor zorgen dat er tegen 2020 minstens 280 extra windmolens bijkomen om onze klimaat- en energiedoelstellingen te halen’, aldus beide ministers.

‘Windkracht 2020’, het windplan van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein samen met minister van Omgeving Joke Schauvliege, wil het aandeel wind in onze totale energiebevoorrading vergroten. ‘We hebben sneller en meer windmolens nodig. We willen daarvoor de ruimte beter benutten, de vergunningsprocedure versnellen en het draagvlak bij de burgers vergroten.’

Uitgangsprincipe: windmolens kunnen overal

Er zullen in de eerste plaats meer windmolens komen in grote industriegebieden en in de Vlaamse havens, weg van woongebied. De ministers zullen samenzitten met de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge. Ook met defensie en de luchtvaartsector zullen ze overleggen om zoveel mogelijk beperkingen weg te werken.

Als onderdeel van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), worden windmolens bestemmingsneutraal. Daardoor zal het niet meer bij voorbaat onmogelijk zijn om windmolens te bouwen in natuurgebied. ‘Vandaag zijn we te veel bezig met te bepalen waar windmolens niet mogen komen, terwijl het uitgangsprincipe moet zijn dat ze overal kunnen staan’, zegt Bart Tommelein.

Snellere vergunningsprocedure

De ministers werken ook aan een snellere doorlooptijd van de vergunningsprocedures. ‘Vanaf 23 februari gaat alvast de omgevingsvergunning van start, die de milieu- en bouwvergunning combineert in één procedure op één bestuurlijk niveau’, zegt Schauvliege. Verder zullen de ministers de lokale besturen betrekken bij het zoeken naar concrete locaties, zodat er minder beroepsprocedures gestart worden tegen vergunde projecten. Samen met de gouverneurs en de windenergiesector zullen ze ook een Windpact opstellen, om per provincie en per jaar een realistisch aantal windturbines vast te leggen.

Minder regels

Voor een KMO of landbouwbedrijf kunnen kleine en middelgrote windmolens zeer interessant zijn. Ze leveren een vrij constante productie en kunnen vaak het eigen verbruik dekken. ‘We versoepelen de regels voor kleine en middelgrote windmolens door de omzendbrief daarover af te schaffen. Ook voor grote windmolens zullen we de regels herbekijken. Waarom moeten er altijd minstens drie windmolens bij elkaar staan? En waarom is het verplicht dat ze in lijn staan? We hebben dringend nood aan minder regels’, aldus Tommelein.

Windmolens maken deel uit van het Vlaamse landschap

Burgers staan nog vaak weigerachtig tegenover windmolens in hun nabije omgeving. Informatie en participatie zijn volgens ministers Tommelein en Schauvliege essentieel om hen over de streep te trekken. ‘Informeren, betrekken, luisteren en waar nodig bijsturen, telkens opnieuw. En de mensen mee laten participeren. Windmolens maken nu eenmaal deel uit van het Vlaamse landschap. Met ‘Windkracht 2020’ trekken we iedereen mee in bad: overheden, bedrijven, organisaties én burgers’, besluiten de ministers.

Meer info over het Windplan ‘Windkracht 2020’ vindt u hier: http://www.tommelein.com/windplan/.

Ook interessant