Duurzaam Bouwen

Windgids voor meer succesvolle windmolenprojecten

Windgids voor meer succesvolle windmolenprojecten
Hernieuwbare energie opwekken via windturbines is momenteel één van de meest kostenefficiënte technieken en heeft daardoor steeds minder financiële steun nodig. Maar het plaatsen van windmolens loopt niet altijd van een leien dakje. Burgers staan vaak weigerachtig tegenover windmolens in hun nabije omgeving. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein lanceert een Windgids om lokale besturen en ontwikkelaars van windenergieprojecten te ondersteunen.

Tegen 2020 moet Vlaanderen 25.074 GWh groene energie opwekken. Eind 2015 haalden we 65% van deze doelstelling. Hernieuwbare energie opwekken via windturbines is één van de meest kostenefficiënte technieken op dit moment en heeft ook steeds minder financiële steun nodig. Na een recordjaar voor windenergie, staan er ondertussen 393 windturbines verspreid over onze provincies. Tegen 2020 moeten er nog ruim 260 bijkomen. Windmolens worden dus steeds belangrijker en zichtbaarder in Vlaanderen.

Het Vlaams Energieagentschap liet daarom door tri.zone, 3E en Visuality een Windgids opmaken. De Windgids is een handleiding met concrete tips voor lokale besturen en ontwikkelaars van windenergieprojecten. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘Burgers staan vaak weigerachtig tegenover windmolens in hun nabije omgeving. Participatie is volgens mij één van de instrumenten om hen over de streep te trekken.’

Burgers betrekken van bij de start

Participatie bestaat in alle maten en vormen. De Windgids brengt verschillende cases uit Vlaanderen en daarbuiten naar voren, bijvoorbeeld in Eeklo en Asse, waar de bouw van windmolens amper protest opriep. ‘Lokaal draagvlak komt er niet vanzelf. Daar is hard werk voor nodig, van álle partijen (de projectontwikkelaar, de lokale besturen, de plaatselijke bevolking,…). Informeren, betrekken, luisteren en waar nodig bijsturen, telkens opnieuw. Een goed project betrekt burgers van bij de start en laat die samenwerking ook doorlopen nadat de wieken zijn beginnen te draaien’, aldus de minister.

De Windgids bundelt ook veelvoorkomende bekommernissen, de vergunningsprocedure en verschillende (samen-)werkwijzen van windenergieproducenten met lokale betrokkenen. Hij zal regelmatig aangevuld worden met nieuwe goede voorbeelden. Bart Tommelein hoopt dat de Windgids zal leiden tot meer succesvolle projecten.

Ook interessant