Duurzaam Bouwen

Draagvlak voor windmolens groeit

Uit recent onderzoek blijkt dat drie op vier Vlamingen voorstander is van de plaatsing van windmolens in Vlaanderen. Steeds meer burgers vragen om informatie en betrokkenheid bij de planning en de bouw van windmolens. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘We horen vaak over lokaal protest tegen windmolens op basis van het ‘not in my backyard’-principe. Maar slechts 7% van de Vlamingen is tegen de plaatsing van windmolens in de eigen gemeente en maar liefst 62% toont interesse om zelf mee te investeren. Het is duidelijk, de Vlaming is alsmaar meer overtuigd van het belang van hernieuwbare energie.’

Drie op vier Vlamingen is voorstander van windmolens in Vlaanderen en 20% staat er neutraal tegenover. Twee op drie is zelfs voor de bouw van windmolens in de eigen gemeente, slechts 7% is daar tegen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Vlaams Energieagentschap (VEA). De vraag naar informatie en betrokkenheid bij de planning en de bouw van de turbines is groot (93%) en de mogelijkheid om financieel bij te dragen in het project lijkt heel wat mensen aan te spreken (62%).

Hernieuwbare energie opwekken via windturbines is één van de meest kostenefficiënte technieken op dit moment en heeft ook steeds minder financiële steun nodig. Na een recordjaar voor windenergie, staan er ondertussen 393 windturbines verspreid over onze provincies. Tegen 2020 moeten er nog ruim 260 bijkomen.

77% kiest voor hernieuwbare energie

De Vlaming is steeds meer overtuigd van het belang van hernieuwbare energie. 77% vindt dat we voor onze energievoorziening op lange termijn best kiezen voor hernieuwbare energie, zelfs als dat extra kosten met zich meebrengt. Dat is 7% meer dan twee jaar geleden. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘Het is duidelijk, de Vlaming is alsmaar meer overtuigd van het belang van hernieuwbare energie.

‘Het doet me veel plezier om te zien dat het draagvlak voor windmolens groeit. Binnenkort zal ik het windplan ‘Windkracht 2020’ voorstellen, waarmee ik ervoor wil zorgen dat er sneller en meer windmolens kunnen bijkomen in Vlaanderen. Uit deze studie blijkt dat de Vlaming daar klaar voor is’ besluit Bart Tommelein.

Ook interessant