Wilfried Vandaele (N-VA) wint Pieter Pourbusprijs

  BE   23 mei 2011 Bron: CIB Vlaanderen
CIB Vlaanderen, de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen, reikte vandaag tijdens de vijfde editie van de Real Estate Awards in de Horta Art Nouveau Zaal de Vlaamse vastgoed-oscars uit. CIB Vlaanderen wil zo de Vlaamse vastgoedsector en met name de kwaliteit van alle geleverde werk sterk in beeld brengen. Naast prijzen voor wie zich het voorbije jaar heeft onderscheiden in een van de deelaspecten van het vastgoedberoep en een award voor de vastgoedstudent met het beste eindwerk 2009-2010, werden ook de Pieter Pourbusprijs en de Georges De Wandeleerprijs uitgereikt. Dit jaar gaat de Pieter Pourbusprijs naar Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA).

Pieter Pourbusprijs

De Pieter Pourbusprijs gaat naar een politicus of bestuurlijke instantie die zich het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de vastgoedsector in Vlaanderen. CIB Vlaanderen reikte deze prijs voor het eerst uit in 1984. Vorig jaar ging deze prijs naar de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie (AAPD) van de FOD Financiën omwille van haar positieve ingesteldheid om de vastgoedsector toegang te verlenen tot overheidsdatabanken betreffende onroerend goed (‘kadaster’). In 2009 werd de prijs toegekend aan de voltallige Vlaamse regering, in 2008 mocht Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois de prijs in ontvangst nemen en in 2007 viel de prijs te beurt aan toenmalig Vlaams minister van Wonen Marino Keulen.

Dit jaar gaat de Pieter Pourbusprijs naar Vlaams volksvertegenwoordiger en tevens schepen van ruimtelijke ordening in De Haan, Wilfried Vandaele (N-VA). En dit omwille van de parlementaire initiatieven die hij het afgelopen jaar heeft genomen met het oog op de verduidelijking en de vereenvoudiging van de vastgoedregelgeving. Voorzitter CIB Kristien Berkein: “In direct overleg met CIB Vlaanderen heeft Wilfried Vandaele zijn gewicht in de parlementaire schaal gelegd om bestaande regelgevingen ten bate van de consument en van de vastgoedsector te vereenvoudigen en te verduidelijken. Vandaele zocht en vond steun bij collega’s van meerderheid en oppositie. Binnen het parlement en binnen de Vlaamse regering.” In haar laudatio verwees Kristien Berkein naar drie concrete dossiers: de wijziging van het Grond- en Pandendecreet inzake de notie ‘wonen in eigen streek’, de wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zodat de publiciteit voor een te koop gesteld pand onmiddellijk kan starten, en de wijziging van het Toeristisch Logiesdecreet, zodat voor eigenaars en toeristische verhuurkantoren bij aanmelding en vergunning van huurvakantiewoningen aan de Kust een administratieve flessenhals werd voorkomen.

Georges De Wandeleerprijs

De Georges De Wandeleerprijs wordt uitgereikt aan een lid van CIB Vlaanderen omwille van zijn of haar bijzondere inzet voor de vastgoedwereld en de beroepsvereniging. Deze award werd dit jaar toegekend aan Jacques Wollaert, voorzitter van de CIB Federatie Vastgoedbeheerders en oud-voorzitter van CIB Oost-Vlaanderen. Voorzitter Kristien Berkein: “Collega Jacques Wollaert is al jaren een vaste waarde binnen CIB. Zijn engagement was én is groot. Zijn dagelijkse bekommernis voor het wel en wee van de professionele vastgoedbeheerder en van de mede-eigenaar maakt hem tot een expert die niet alleen de wetgeving op de mede-eigendom, maar ook de voorbereidende parlementaire werkzaamheden en de rechtspraak door en door kent. Geen syndicus in Vlaanderen of hij werd door de geschriften, voordrachten of seminaries van Jacques Wollaert wegwijs gemaakt in de gewijzigde wet op de mede-eigendom.”

Erasmusprijs

Naar goede gewoonte werd ook dit jaar de Erasmusprijs uitgereikt. Met deze prijs wordt de vastgoedstudent met het beste eindwerk van het academiejaar 2009-2010 in de bloemetjes gezet. Dit jaar dienden in totaal twaalf onderwijsinstellingen (hogescholen en Syntra-centra) hun beste eindwerk 2009-2010 in. De Erasmusprijs 2011 gaat naar Olivier De Corte (Syntra Midden-Vlaanderen, Campus Sint-Niklaas) voor zijn eindwerk over ‘Kasteel De Naeyer: de verkoop van een beschermd monument’.

Ook beoefenaars van de diverse deelberoepen onderscheiden

Tijdens de Real Estate Awards reikten de zes CIB Federaties, die binnen CIB Vlaanderen de verschillende vastgoedberoepen vertegenwoordigen, ook elk nog een eigen federatie-award uit aan een CIB-lid. Bij het toekennen van deze prijzen staan de consumentvriendelijkheid en kwaliteitszorg centraal.

Een overzicht van de winnaars:
Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo