Pieter Pourbusprijs gaat naar de Vlaamse Regering

  BE   22 juni 2009 Bron: CIB
Met de derde editie van de Real Estate Awards, de uitreiking van de Vlaamse ‘vastgoedoscars’, bracht CIB Vlaanderen de Vlaamse vastgoedsector opnieuw sterk in beeld. Naast prijzen voor wie zich het voorbije jaar wist te onderscheiden in één van de deelaspecten van het vastgoedberoep en een onderscheiding voor het beste eindwerk van een student vastgoed, werden tijdens het avondvullend event ook de Pieter Pourbus- en de Georges De Wandeleer-prijzen uitgereikt. De prestigieuze Pieter Pourbusprijs werd door CIB Vlaanderen toegekend aan de Vlaamse regering; minister-president Kris Peeters nam de prijs in ontvangst.

De Pieter Pourbusprijs wordt door CIB Vlaanderen toegekend sinds 1984 en gaat naar een politicus, bestuurlijke instantie of organisatie, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de vastgoedsector in Vlaanderen. In 2008 werd de Pieter Pourbusprijs toegekend aan Vlaams minister van Toerisme, Geert Bourgeois; in 2007 aan Vlaams minister van Wonen, Marino Keulen.

De Pieter Pourbusprijs 2008 gaat naar de voltallige (uittredende) Vlaamse Regering. CIB Vlaanderen-voorzitter Luc Machon motiveerde de toekenning met een opsomming van de vele positieve initiatieven die de Vlaamse Regering de voorbije vijf jaar heeft genomen ter stimulering van de vastgoedsector in Vlaanderen.

Luc Machon: “Het engagement van de Vlaamse regering was breed: het bewaken van een beleid dat in zake wonen en vastgoed streeft naar betaalbaarheid, het decreet Toeristisch Logies en de regelgeving voor de Toeristische Verhuurkantoren, diverse goede wijzigingen aan het decreet Ruimtelijke Ordening, de voortzetting van het beleid van verlaging van de registratierechten bij de overdracht van een onroerend goed, de samenwerking met het sectorfonds van de vastgoedsector via een sectorconvenant en de inschakeling van het sectorfonds bij de bestrijding van de gevolgen van de economische crisis, de woonverzekering, de premies voor renovatie, het aanpassen Vlaamse Wooncode, het verdubbelen van het budget voor leningen door het Vlaams Woningfonds, het afschaffen van de noodzaak van een EPC bij vakantiewoningen, de vereenvoudiging van het decreet Bodemsanering, de impulsfondsen van het 3de Kustactieplan, …”

Voor CIB Vlaanderen geldt de toekenning van de Pieter Pourbusprijs tevens als aanmoediging voor de Vlaamse Regering om ook in de komende, nieuwe regeerperiode voldoende aandacht te hebben voor de vastgoedsector in Vlaanderen. CIB Vlaanderen formuleerde minister-president Kris Peeters, die persoonlijk de prijs in ontvangst kwam nemen, ook enkele belangrijke punten van aandacht: de toegang tot de overheidsinformatie, een regionalisering van de volledige huurwetgeving, de bestendiging en versterking van de sectorakkoorden inzake de vorming, de afschaffing of vereenvoudiging van een deel van de regelgeving inzake de Ruimtelijke Ordening, …

De 20ste Georges De Wandeleerprijs werd als blijk van waardering voor getoond engagement door het directiecomité van CIB Vlaanderen toegekend aan Armand Zegers, medeoprichter van CIB Vlaams-Brabant (1989), al vele jaren actief als bestuurder van CIB Vlaanderen en sinds begin dit jaar lid van het Bureau van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). CIB-voorzitter Luc Machon: “De jarenlange onbaatzuchtige inzet van Armand Zegers voor de belangen van de vastgoedmakelaars, de beroepsvereniging en het Beroepsinstituut wordt nu beloond met de Georges De Wandeleerprijs”.

ERAsmusprijs

Voor de tweede keer werd tijdens de Real Estate Awards ook de ERAsmusprijs uitgereikt. Met deze ERA Award for Excellence willen ERA en CIB Vlaanderen de prestaties erkennen van een vastgoedstudent die zich heeft weten te onderscheiden door de uitzonderlijke kwaliteit van zijn eindwerk. De ERAsmusprijs 2008 werd toegekend aan Karen Van de Woestijne voor haar eindwerk over de “Berekening van vruchtgebruik - Al dan niet gesplitst verkopen van het appartementsgebouw”.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo