Pieter Pourbusprijs uitgereikt aan Vlaams minister van Wonen

  BE   4 juni 2007 Bron: CIB Vlaanderen
Op vrijdag 1 juni organiseerde CIB Vlaanderen voor de eerste keer de Real Estate Awards. Tijdens dit prestigieuze event in het Kasteel van Saffelaere in Lochristi, werden de Pieter Pourbusprijs en de Georges De Wandeleerprijs van CIB Vlaanderen uitgereikt. Ook de CIB Federaties, die binnen CIB de diverse vastgoedberoepen vertegenwoordigen, reikten verschillende prijzen uit. Voor afscheidnemend federaal volksvertegenwoordiger Trees Pieters (CD&V) was er een speciale “Life Time Achievement Award”.

Als blijk van waardering werd door een persjury en het Directiecomité van CIB Vlaanderen de Pieter Pourbusprijs 2007 toegekend aan:

Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering (foto)

Als minister van Wonen heeft Marino Keulen natuurlijk een bijzondere band met de vastgoedsector. Zijn inspanningen om tot een synergie te komen van de publieke en private sector rond wonen, mogen als één van de meest krachtige verworvenheden van deze Vlaamse regering worden beschouwd. Zijn onophoudelijke inspanningen voor deze moeilijke sector, zijn toegankelijkheid en bijzondere luisterbereidheid zijn spraakmakend.

De Pieter Pourbusprijs werd door CIB Vlaanderen voor het eerst in 1984 toegekend. De prijs gaat naar een politicus, bestuurlijke instantie of organisatie, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de vastgoedsector in Vlaanderen. De prijs wordt toegekend door het Directiecomité van CIB Vlaanderen en een onafhankelijke persjury. De laureatenlijst vindt u verderop in dit persbericht.

Als blijk van waardering voor getoond engagement kent het Directiecomité van CIB Vlaanderen de Georges De Wandeleerprijs 2007 toe aan:

Walter Devlies

Al meer dan 8 jaar werkt Walter Devlies actief mee aan het bestuur van CIB Vlaanderen en CIB Vlaams-Brabant. Onder zijn dynamisch voorzitterschap gaf Walter een groot impuls aan de verdere uitbouw en ontwikkeling van CIB Vlaams-Brabant. Ook binnen de structuur van CIB Vlaanderen, binnen de Federatie Vastgoedbeheerders en op de Nationale Raad van het BIV wordt Walter algemeen gewaardeerd als gesprekspartner met een duidelijke visie op de toekomst. Deze prijs vormt de bekroning voor zijn jarenlange tomeloze inzet ten dienste van alle CIB-leden.

De Georges De Wandeleerprijs wordt uitgereikt aan een lid van CIB omwille van een bijzondere verdienste voor de vastgoedmakelarij of voor de beroepsvereniging. De prijs wordt toegekend door het Directiecomité van CIB Vlaanderen. De laureatenlijst vindt u verderop in dit persbericht.

Life Time Achievement Award

Als blijk van waardering werd Trees Pieters, die binnenkort afscheid neemt van de federale politiek, door CIB Vlaanderen onderscheiden met de Life Time Achievement Award.

Als federaal volksvertegenwoordiger volgde Trees Pieters (CD&V) de vastgoedsector 12 jaar lang op de voet. Ze toonde een uitgesproken belangstelling voor het statuut en de beroepsuitoefening van de vastgoedmakelaar. Ze pleegde op geregelde tijdstippen overleg met CIB Vlaanderen en zette verschillende hot topics uit de vastgoedsector op de politieke agenda.

Beoefenaars van de verschillende vastgoedberoepen onderscheiden

De CIB Federaties, die binnen CIB Vlaanderen de verschillende vastgoedberoepen vertegenwoordigen, reikten apart nog een prijs uit tijdens de Real Estate Awards. Daarmee willen ze de uitzonderlijke professionele verdienste van beoefenaars van de diverse vastgoedberoepen belonen. Bij het toekennen van deze prijzen stonden de consument en kwaliteitszorg centraal.

Voor de CIB Federatie Vastgoedmakelaars:

De persjury en het Directiecomité van CIB Vlaanderen kennen de prijs voor creatiefste deelnemer “Dag van de Makelaar” toe aan:

Immoluxe, Sint-Niklaas
Christine Buysse

Immoluxe nam duidelijk niet vrijblijvend deel aan de “Dag van de makelaar” en het kantoor trok voor de promotie van deze dag een groot budget uit. Wie tijdens de “Dag van de makelaar” een bezoekje bracht aan Immoluxe maakte kans op één van de vier kortingsbonnen van 2000 euro voor de aankoop van een nieuwbouwwoning of appartement. Immoluxe maakte haar deelname aan de “Dag van de Makelaar” wereldkundig met in het oog springende advertenties, onder meer op de cover van het Immoblad en in de Streekkrant. Het kantoor kreeg tijdens de “Dag van de Makelaar” dan ook heel wat extra bezoekers over de vloer.

Voor de CIB Federatie Vastgoedpromotoren:

De persjury en het Directiecomité van CIB Vlaanderen kennen de prijs voor consumentvriendelijkste bouwproject toe aan:

De Leefboom - Lochristi
Hendrik Leurs

Het bouwproject “Woonpark Malpertus“ van De Leefboom sprong meteen in het oog omdat het werd opgezet rond een duidelijke visie op “levenslang wonen”: door het gebruik van specifieke materialen en toepassingen houdt de vastgoedpromotor rekening met de behoeften van oudere bewoners. Zo kunnen zijn klanten dus langer in hun woning blijven wonen. De Leefboom wil haar klanten duidelijk kwaliteit bieden!

Voor de CIB Federatie Vastgoedbeheerders:

De persjury en het Directiecomité van CIB Vlaanderen kennen de prijs voor consumentvriendelijkste communicatie naar de mede-eigenaars toe aan:

West-Littoral – Oostduinkerke
Jan & Peter Bonhomme

Het communicatiepakket van West-Littoral voor haar klanten/mede-eigenaars voldoet juridisch/ technisch aan alle voorwaarden. De documenten zijn heel volledig en in leesbare taal opgesteld, zodat die ook voor een leek perfect begrijpbaar zijn. De afrekeningen zijn volledig en makkelijk te consulteren. De lay-out van de documenten laat toe om vlug en duidelijk een zicht te krijgen op de boodschap.

Voor de CIB Federatie Toeristisch vastgoed:

De persjury en het Directiecomité van CIB Vlaanderen kennen de prijs voor consumentvriendelijke vakantiebrochure 2007 toe aan:

Immo Florizoone - Wenduine
Dirk Florizoone

Immo Florizoone biedt haar klanten een zeer overzichtelijke en goed gerubriceerde vakantiebrochure, waarin alle noodzakelijke en gewenste informatie op een duidelijke manier wordt voorgesteld. De presentatie is licht speels maar blijft functioneel. Opvallend en gebruiksvriendelijk element: de uitklapbare en dus makkelijk te consulteren legende! De brochure van Immo Florizoone nodigt uit om een bezoekje te brengen aan het kantoor.
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo