Vastgoed

Wie van woonbonus geniet, zal die niet verliezen

De Vlaamse regering verzekert dat wie nu al van een hypothecaire aftrek geniet, die niet zal verliezen wanneer de bevoegdheid naar de gewesten overgaat. "De Vlaamse regering verzekert dat de lopende engagementen door haar zullen nagekomen worden", beklemtonen minister-president Kris Peeters (CD&V), minister van Wonen Freya Van den Bossche (SP.A) en minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA).

Volgend jaar wordt de bevoegdheid over de hypothecaire aftrek overgedragen aan de gewesten. In een advies aan de Vlaamse regering pleit de Woonraad nu voor een grondige afbouw van het systeem, ook voor de lopende leningen.

Vorig jaar beloofde de Vlaamse regering echter al niet te zullen raken aan die aftrek voor bestaande woonkredieten. Minister Van den Bossche (kleine foto) benadrukt nu dat daar intussen niets aan veranderd is. "De Vlaamse regering zal niet terugkomen op gemaakte engagementen", verzekert ze. "Het is onnodig dat mensen zich zorgen maken."

Ook Peeters (foto boven) en Muyters (kleine foto) betreuren de ongerustheid. Ze herinneren eraan dat de Vlaamse regering "de woningbouw en vernieuwbouw fiscaal wenst te blijven ondersteunen, met haar bevoegdheden inzake belastingverminderingen en -kredieten". Het advies van de Woonraad "is een advies van deze raad op eigen initiatief en bindt op geen enkele wijze de Vlaamse regering", onderstrepen de ministers nog.

Hoe Vlaanderen zal omgaan met nieuwe hypothecaire leningen, ligt voorlopig nog open. "Dat zal afhangen van het compromis dat daarover bereikt wordt binnen de regering", klinkt het nog. Of de bevoegdheid deze legislatuur nog naar Vlaanderen zal overkomen, is bovendien nog maar de vraag.