Vastgoed

Welke attesten heb je nodig bij de verkoop van je woning?

Een woning verkopen doe je niet van de ene dag op de andere. Er komen heel wat zaken bij kijken, zowel vóór als na de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst. Wat velen over het hoofd zien, is dat je een woning niet op de markt kan brengen zonder de nodige attesten. De wettelijke vereisten daarrond zijn de jongste jaren grondig gewijzigd. Ben jij nog mee? Check het snel!

Energieprestatiecertificaat: zó energiezuinig is je woning

Vanaf het moment dat je je woning te koop of te huur aanbiedt is een energieprestatiecertificaat (EPC) nodig. Dit certificaat vertelt hoe energiezuinig de woning is en welke maatregelen je kan nemen om de energieprestatie van de woning te verbeteren. Dit certificaat geeft kandidaat-kopers een objectief beeld van de energiezuinigheid van een woning.

Om onze woningen duurzaam en energie-efficiënter te maken geldt voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen de energieprestatieregelgeving met de bijhorende EPB-eisen (Energieprestatie en Binnenklimaat).
Meer info www.energiesparen.be

Keuringsattest van de elektrische installatie

Om de verkoop van een woning te kunnen laten plaatsvinden, is er eerst een keuring van de elektrische installaties in het gebouw noodzakelijk. Alleen erkende controleorganismen mogen die controles uitvoeren. Elektriciens kunnen vervolgens aanpassingswerken uitvoeren, maar ze mogen de installatie niet keuren. De controleur kijkt de installatie na en maakt een keuringsverslag op.

Bodemattest tegen verontreiniging

Volgens het bodemdecreet moet je als verkoper van een woning een bodemattest aanvragen vóór het sluiten van de overdrachtsovereenkomst (compromis) en de inhoud daarvan kenbaar maken aan de koper. Aan de hand van dit attest wil de overheid de bescherming van de bodem en van ons leefmilieu garanderen. En natuurlijk vaart ook de koper er wel bij.

Info over de overstromingsgevoeligheid

Wie investeert in een nieuwe woning, doet dat bij voorkeur niet in een omgeving met overstromingsgevaar. Of het pand in kwestie ‘overstromingsgevoelig’ is, moet dan ook expliciet worden vermeld in de verkoopadvertentie of in de verkoopakte.

Stedenbouwkundig uittreksel

Dit document verschaft inzicht in de stedenbouwkundige bestemming van een pand. Het vertelt onder meer of er al een stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt en of er een verkavelingsvergunning nodig is.

Postinterventiedossier

Het postinterventiedossier is eerder technisch van aard en geeft inzicht in de structuur en materialen van het gebouw.

Meedelen of woning opgenomen is in inventaris onroerend erfgoed of beschermd is

Vanaf 1 januari 2015 is er nog een wettelijke informatieverplichting bij voor wie een woning verkoopt of verhuurt. Concreet zal nu ook moeten meegedeeld worden of een pand beschermd is of voorkomt op een inventaris onroerend erfgoed. Wie een beschermd pand verkoopt of verhuurt zal in de publiciteit én in de verkoopovereenkomst moeten vermelden dat het om een beschermd goed gaat, en wat de precieze rechtsgevolgen daarvan zijn. Voor woningen die onder geïnventariseerd erfgoed vallen, moet dit alles niet in de publiciteit worden opgenomen maar wel in de verkoopovereenkomst.

Ook interessant