Vastgoed

Wanneer kom je in aanmerking voor een sociale woning?

Iedereen heeft recht op een betaalbare, kwalitatieve woning. Dankzij sociale woningen hebben ook mensen met een lager inkomen toegang tot goeie woningen. Een sociale woning huren of kopen doe je natuurlijk niet zomaar: je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. In de meeste gevallen is de gezinswoning de grootste eigendom van een gezin. Een huis is niet goedkoop. Voor veel mensen is kopen haalbaar met behulp van een lening, terwijl het voor anderen helemaal buiten bereik is. Huren kan soelaas bieden, maar ook huren op de particuliere markt is niet voor iedereen een optie. Om mensen met een laag inkomen een duwtje in de rug te geven, bestaan er sociale woningen. Sociale woningbouw vormt een betaalbaar alternatief op de particuliere huizenmarkt. Er zijn zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen in Vlaanderen.

Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, moet je aan verschillende voorwaarden voldoen:
  • Minstens 18 jaar oud zijn
  • Geen woning of bouwgrond in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben
  • Nederlandstalig zijn of bereid Nederlands te leren
  • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister

Deze voorwaarden gelden voor iedereen bij aanklopt bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), het Vlaams Woningfonds (VWF) en de sociale verhuurkantoren (SVK). Bij het Vlabinvest, dat sociale huurwoningen aanbiedt in de rand rond Brussel, geldt de derde voorwaarde niet.

Inkomensgrens sociale huurwoning

Een andere voorwaarde is dat je een bescheiden inkomen hebt. Let wel: er wordt gekeken naar je netto geïndexeerd gezinsinkomen van drie jaar eerder! Dat mag niet meer bedragen dan
  • 23.533 euro als je een alleenstaande bent zonder personen ten laste
  • 25.504 euro als je een alleenstaande persoon bent met een handicap
  • 35.298 euro in alle andere gevallen, plus 1.973 euro per persoon ten laste

Sociale woning kopen

Sociale huisvestingsmaatschappijen, Vlabinvest, gemeenten en OCMW’s bieden soms ook sociale koopwoningen en bouwgronden aan. Ook hier gelden strikte voorwaarden en een inkomensgrens.

Ook interessant