Vastgoed

Huurprijzen stijgen harder dan koopprijzen

De prijzen in de vrije huursector in Nederland zijn de afgelopen 3 jaar harder gestegen dan de gemiddelde prijstoename op de koopwoningmarkt. Dit blijkt uit een onderzoek van Ortec Finance en de NVM naar de prijsbepalende factoren van geliberaliseerde huurwoningen. “De bovenmatige prijsstijging is slecht nieuws voor consumenten die, om uiteenlopende redenen, zijn aangewezen op de vrije huurmarkt. Daar komt bij dat het aanbod in dit huursegment nog steeds te wensen overlaat”, zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma.

Uit het onderzoek van Ortec Finance en de NVM blijkt dat de locatie, net als voor koopwoningen, een belangrijke verklarende factor voor de prijs is: een woning in Amsterdam bijvoorbeeld heeft een 70% hogere huurprijs dan het nationale gemiddelde. Ook factoren als woningoppervlakte en onderhoudstoestand hebben invloed. Een 10% grotere woning levert een 7% hogere huur op, terwijl voor een goed onderhouden woning 25% meer wordt betaald dan voor een slecht onderhouden woning.

Unieke studie

“Een studie naar factoren die invloed hebben op de prijs van geliberaliseerde huurwoningen is uniek”, aldus Jaarsma van de NVM. “Inzicht is van groot belang, omdat een steeds groter deel van de Nederlandse huishoudens, vooral in de grote steden, is aangewezen op huurwoningen in het geliberaliseerde segment. De toegang tot de sociale huursector is grotendeels beperkt tot de lagere inkomensgroepen, terwijl het niet vanzelfsprekend is voor deze groep huishoudens om een woning te kopen, uit eigen keus en dikwijls ook gedwongen door hypothecaire voorwaarden.”

Geen grote daling huurprijzen tijdens crisis

In het onderzoek is gebruik gemaakt van huurtransacties die in de periode 2005-2015 door de NVM zijn geregistreerd. Op basis van deze gegevens zijn de ontwikkelingen in huurprijzen per NVM-regio onderzocht. Ook is een vergelijking gemaakt met de ontwikkelingen in de koopwoningmarkt. “De gemiddelde jaarhuur als percentage van de woningwaarde daalde van 6,1% in 2005 naar 5,4% in 2009, om weer te stijgen tot 6,1% in 2015. De ontwikkeling van dit markthuurpercentage wordt beïnvloed door verschillen in de prijsontwikkeling tussen de huur- en koopwoningmarkt”, stelt Marc Francke, hoogleraar Real Estate Valuation aan de UvA en als onderzoeker verbonden aan Ortec Finance. “Voor het uitbreken van de financiële crisis stegen de huurprijzen minder hard dan de koopprijzen. In tegenstelling tot de koopwoningmarkt heeft zich geen grote daling voorgedaan in huurprijzen tijdens de huizencrisis. Doordat huurprijzen tussen 2013 en 2015 sterker zijn gestegen dan de koopprijzen, is ook in deze periode het markthuurpercentage toegenomen.”