Nieuwbouw

Waarom een bouwbedrijf een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig heeft

Waarom een bouwbedrijf een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig heeft
Als bedrijf kun je verschillende risico’s afdekken met behulp van verzekeringen. Met een inventarisverzekering ben je gedekt als je inventaris gestolen wordt of beschadigd raakt bij bijvoorbeeld brand of een lekkage. Met een bedrijfsschadeverzekering dek je de schade die je als bedrijf oploopt wanneer je bedrijfsprocessen komen stil te liggen als gevolg van een schade die verzekerd is op je zakelijke brandverzekering. Ook een rechtsbijstandsverzekering kan van pas komen wanneer je met juridische conflicten te maken krijgt. Maar een verzekering die ook zeker van groot belang is, is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Zeker voor bouwbedrijven, die met verhoogde risico’s in de werkomgeving te maken hebben.

Waarvoor dient een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Als particulier kun je een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor het geval dat jij of gezinslid schade veroorzaakt bij een ander. Die verzekering dekt echter niet het aansprakelijkheidsrisico van een ondernemer. Daarvoor moet je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Deze biedt uitkomst bij een aantal voorname risico’s. Bijvoorbeeld wanneer jij of een medewerker van je bedrijf schade veroorzaakt bij een ander tijdens werkzaamheden. En, niet onbelangrijk, dekt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook letselschade bij werknemers waarvan de schuld bij jou als werkgever gelegd kan worden.

Zorgplicht van de werkgever

Op de laatste gaan we wat dieper in. Want wanneer kan de schuld bij de werkgever neergelegd worden als een werknemer slachtoffer wordt van een ongeval op de werkvloer? Als werkgever heb je te maken met een zorgplicht ten opzichte van je werknemers. De verantwoordelijkheid ligt bij jou om ervoor te zorgen dat je werknemers hun werk kunnen doen in een veilige werkomgeving. Niet alleen moet de fysieke werkplek veilig zijn, ook de gang van zaken tijdens het uitvoeren van werkzaamheden moet aan veiligheidscriteria voldoen. Als je hier onvoldoende aan voldoet en er gebeurt een bedrijfsongeval, dan kan dit geconstateerd worden en kun je als bedrijf aansprakelijk gesteld worden voor letselschade bij de werknemer in kwestie. In sommige gevallen komt er dan een letselschade jurist aan te pas om tot een adequate schadevergoeding te komen. Om te voorkomen dat je die als bedrijf uit eigen zak moet betalen, komt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van pas.

Waarom een bouwbedrijf een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig heeft

Inhuren zzp’ers

Wellicht denk je als bouwbedrijf ook de risico’s te kunnen verminderen door in plaats van eigen personeel in te zetten zzp’ers in te huren om bepaalde werkzaamheden voor je te verrichten. Maar die vlieger gaat niet helemaal meer op. Inmiddels is immers vastgelegd dat de zorgplicht die je als werkgever hebt ten opzichte van je medewerkers ook geldt als opdrachtgever naar een opdrachtnemer toe in het geval dat het werkzaamheden betreft die je eigen medewerkers ook hadden kunnen uitvoeren. Wel is van belang welke afspraken er zijn gemaakt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Maar op deze manier kan het dus gebeuren dat een opdrachtnemer jou bij een bedrijfsongeval alsnog aansprakelijk stelt. Ook als je werkt met zzp’ers kan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dus van pas komen.

Je zou kunnen stellen dat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in feite onmisbaar is. De zaken waarvoor hij dient kunnen immers draaien om grote schadeclaims. Het kan fataal zijn voor een bedrijf om met zo’n grote schadeclaim geconfronteerd te worden en deze uit eigen zak te moeten betalen omdat er geen verzekering is afgesloten die de schade kan dekken. Ja, het zijn extra maandelijkse lasten, maar als je ze kunt dragen is alles beter dan failliet gaan door een schadeclaim.

Ook interessant