Waarom heb ik als onderaannemer een CAR verzekering nodig?

  NL   15 april 2021 Bron: Bouw & Wonen
Waarom heb ik als onderaannemer een CAR verzekering nodig?
Het komt vaak voor dat een onderaannemer zelf geen CAR verzekering (Construction All Risk) heeft afgesloten, maar meelift op de polis van de hoofdaannemer. Toch is het niet altijd verstandig om daar zonder meer op te vertrouwen. Je loopt als onderaannemer namelijk een risico dat je bij schade uiteindelijk geen vergoeding krijgt vanuit de verzekering van de hoofdaannemer. Bijvoorbeeld als er tussen beide partijen een overeenkomst is afgesloten waar allerlei beperkingen en voorhouden zijn opgenomen. Daarom kan het zeker verstandig zijn om als onderaannemer zelf een CAR verzekering af te sluiten.

Schade aan eigendom van opdrachtgever

Een hoofdaannemer en onderaannemers sluiten een overeenkomst voor de uitvoering van een project. In de overeenkomst staan allerlei voorwaarden en één daarvan kan een beperkende voorwaarde zijn. Bijvoorbeeld dat de CAR verzekering van de hoofdaannemer van kracht is als de onderaannemer deze verzekering zelf niet heeft afgesloten. Er kan zich echter een probleem voordoen, want de dekking voorziet dan alleen in een vergoeding van opzichtschade en schade aan eigen werk. Daarmee is dus niet gezegd dat er sprake is van een vergoeding als er schade ontstaat aan het eigendom van de opdrachtgever. Deze schade is namelijk bij een dergelijke constructie mogelijk uitgesloten. Daarom is het verstandig om als onderaannemer altijd goed te kijken naar de dekking van de polis en de bepalingen in de overeenkomst met de hoofdaannemer. Blijkt dat niet afdoende te zijn dan is het als onderaannemer verstandig om een CAR verzekering af te sluiten en daarmee van de volledige dekking te profiteren.

Dekking CAR verzekering onderaannemer

Het afsluiten van een CAR verzekering als onderaannemer zorgt voor dekking van verschillende risico’s. Ook als je een opdracht uitvoert voor een grote aannemer die een CAR verzekering heeft voor het volledige project. Vooral als er sprake is van een clausule, waarin is opgenomen dat er toestemming dient te worden gegeven voor dekking van de schade die door onderaannemers wordt toegebracht. Dat brengt namelijk een risico met zich mee en je bent dan als onderaannemer met een eigen CAR verzekering beter af. De dekking is dan namelijk compleet. Zo is er een dekking als je als onderaannemer schade toebrengt tijdens de bouw of montage. De dekking richt zich namelijk op het verzekeren van materiële schade door uitvoeringsfouten. Daarnaast is er sprake van een dekking door gebeurtenissen waar je als onderaannemer zelf geen invloed op hebt. Denk daarbij maar aan diefstal van je eigen gereedschappen of vandalisme net als aan schade door storm of brand.

Schade door verkeerd werken

Er bestaat tijdens een bouwproject altijd een risico dat je als onderaannemer te maken krijgt met schade door verkeerd werken. Het gaat hierbij om zogenoemde uitvoeringsfouten die mogelijk tot grote financiële schade leiden. Je bent met een eigen CAR verzekering dan niet afhankelijk van de verzekering van de hoofdaannemer. Mocht je als zzp onderaannemer een aansprakelijkheidsverzekering zzp hebben afgesloten dan biedt deze polis geen dekking voor verkeerd werken. De CAR verzekering doet dat wel. Bovendien biedt de CAR verzekering het voordeel dat je tijdens alle projecten bent verzekerd. Je hoeft dan niet voor elk nieuw project opnieuw een verzekering als onderaannemer af te sluiten. Heb je bouwmaterialen geleverd voor het project dan zijn deze op de locatie verzekerd tegen gebeurtenissen als brand, diefstal, vandalisme en storm. Er zijn overigens ook een aantal risico’s die niet onder de dekking van de genoemde verzekering vallen. Bijvoorbeeld als je als onderaannemer de opdracht niet naar wens uitvoert en de oplevering niet aan de eisen voldoet, waarbij er geen feitelijke schade is ontstaan. In dat geval ben je als onderaannemer zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden tijdens het bouwproject.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo