Is een schuldsaldoverzekering verplicht?

  BE   23 december 2020 Bron: Credishop
Is een schuldsaldoverzekering verplicht?
Als je een woonkrediet afsluit, dan wordt je ook gevraagd om een schuldsaldoverzekering te nemen. Waarvoor dient zo’n schuldsaldoverzekering? Is deze verplicht?

Een schuldsaldoverzekering beschermt jou en je gezin tegen de financiële gevolgen van een plots overlijden. Zo zal, als je een schuldsaldoverzekering afgesloten hebt en jij of je partner overlijdt, de verzekeraar (een gedeelte van) de resterende schuldenlast van de lening voor zijn rekening nemen.

Hoeveel de verzekeraar precies op zich neemt, hangt af van het percentage van de leninglast dat je in de schuldsaldoverzekering verzekerd hebt. Heb je een schuldsaldoverzekering van 100% genomen, zowel voor je partner als voor jezelf, dan zal de lening volledig verdwijnen als één van beiden overlijdt. Heb je maar 50% verzekerd voor elk van beiden, dan zal de helft van de leninglast wegvallen en moet de overlevende partner nog 50% van het saldo verder afbetalen.

Nuttig? Jazeker!

Je begrijpt dat een schuldsaldoverzekering dus best belangrijk is. Als je partner of jijzelf sterft, dan is het cruciaal dat de overlevende partner of de erfgenamen (kinderen, ouders, …) financieel in staat is om alles rond te krijgen. Je wil ze toch niet opzadelen met een pak schulden? De meeste vaste kosten blijven na het overlijden immers dezelfde, maar er is slechts één inkomen meer over. Je doet er dus goed aan om voor elk van beide partner een zo hoog mogelijk percentage te verzekeren in de schuldsaldoverzekering, bij voorkeur 100%.

Daarnaast kan je jouw schuldsaldoverzekering ook uitbreiden met bijvoorbeeld een waarborg Arbeidsongeschiktheid. Je kan ook kiezen tussen een eenmalige premie of recurrente premies. Een schuldsaldoverzekering is maatwerk!

… maar niet verplicht

Een schuldsaldoverzekering is dus zeker nuttig, en toch is ze niet wettelijk verplicht. We raden je evenwel aan om steeds zo’n verzekering te nemen of toch minstens ernaar te vragen en te informeren.

Waar je schuldsaldoverzekering afsluiten?

Als je een schuldsaldoverzekering wil, kan je vrij kiezen waar je deze neemt. De bank zal je soms een korting op de rentevoet van je woonlening toekennen als je bij haar ook de brand- en schuldsaldoverzekering neemt. Maar … de schuldsaldoverzekering kan bij de bank een stuk duurder zijn dan bij andere verzekeraars, zodat je korting in feite niks voorstelt. Je kijkt dus best even rond vooraleer je jouw handtekening onder het voorstel plaatst.

Ga naar een onafhankelijk bemiddelaar in hypothecaire kredieten

Een onafhankelijk bemiddelaar in hypotheekleningen vergelijkt voor jou het aanbod van verschillende kredietgevers. Hij laat je ook vrij om je schuldsaldoverzekering af te sluiten bij de verzekeraar van jouw keuze. Meer nog, je kredietbemiddelaar zoekt voor jou de beste schuldsaldoverzekering. Dat is een belangrijke troef. Maak meteen een afspraak bij een onafhankelijk bemiddelaar in woonkredieten in jouw regio.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo