Vastgoed

Vraagprijs van appartement met EPC A is 160.000 euro hoger dan met EPC F

Vraagprijs van appartement met EPC A is 160.000 euro hoger dan met EPC F
De Belgische woningmarkt laat in de eerste helft van 2024 opvallende regionale verschillen zien in vergelijking met 2023. Dit blijkt uit het nieuwste kwartaalrapport van immosite Zimmo, samengesteld in samenwerking met StadimData. Het rapport analyseert de vastgoedtrends in verschillende Belgische regio's en onthult stijgende mediaanprijzen voor zowel huizen als appartementen, met aanzienlijke variaties tussen provincies en steden. Een van de meest opvallende bevindingen is dat het prijsverschil tussen appartementen met een EPC-label A en F is gestegen tot 160.000 euro, terwijl dit eind vorig jaar nog 130.000 euro was. Dit betekent een toename van 23%!

Vastgoedprijzen blijven stijgen

In Vlaanderen zijn de mediaanvraagprijzen voor huizen en appartementen in de afgelopen zes maanden met 1,6% gestegen ten opzichte van 2023. Momenteel kost een huis in Vlaanderen 375.000 euro, terwijl een appartement 302.000 euro kost.

In Brussel stegen de prijzen voor appartementen het sterkst, met een toename van 5% tot 394.000 euro. De huizenprijzen in de hoofdstad stegen met 1,3% en komen daarmee op 707.500 euro.

Ook in Wallonië stegen de appartementprijzen met 5%, tot 274.000 euro. Daarentegen daalden de huizenprijzen ten zuiden van de taalgrens licht met 0,4%, waardoor ze nu op 269.000 euro liggen.

Provinciaal niveau: vastgoedprijzen stijgen het sterkst in Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen stegen de prijzen voor huizen in het eerste deel van 2024 het sterkst. Hier nam de mediaanprijs voor huizen toe met 2,1%, gevolgd door Limburg (+1,2%) en Antwerpen (+1%). Opvallend: in Antwerpen en Oost-Vlaanderen is de mediaanprijs voor een huis nu gelijk, namelijk 389.000 euro. Vlaams-Brabant blijft de duurste provincie voor huizen met een mediaanprijs van 449.000 euro, terwijl West-Vlaanderen met 329.000 euro de goedkoopste provincie blijft.

Ook de appartementsprijzen stegen het sterkst in Oost-Vlaanderen, met 6,2%. In Antwerpen en Vlaams-Brabant stegen de prijzen respectievelijk met 4,7% en 4,4%. Hierdoor kost een appartement in Oost-Vlaanderen nu gemiddeld 345.000 euro, terwijl dit in Antwerpen 289.000 euro is. In Limburg was de stijging bescheidener, met 1,8% tot 280.000 euro, en in West-Vlaanderen bleven de prijzen stabiel op 295.000 euro.

Stedelijk niveau: vraagprijs van een huis in stad Antwerpen daalt

Ook op stedelijk niveau ziet Zimmo een paar opvallende trends. In Antwerpen daalde de mediaanprijs voor huizen met bijna 5%, terwijl appartementen juist 8,1% duurder werden. De daling in vraagprijs is voornamelijk gelieerd aan het relatief grote aandeel energieverslindende huizen in het aanbod. Een huis in Antwerpen kost nu gemiddeld 399.000 euro, terwijl een appartement in de koekenstad nu 334.000 euro kost. In Leuven zien we het omgekeerde: huizen werden 1,4% duurder, maar appartementen daalden met 3,7%. Met een mediaanprijs van 525.000 euro blijft Leuven de duurste stad voor huizen.

In Gent stegen de prijzen voor huizen slechts licht, met 0,3%, terwijl appartementen met 5,5% omhoog gingen. Een huis in Gent kost nu iets meer dan 450.000 euro, en een appartement 385.000 euro, waarmee Gent de duurste stad in Vlaanderen is voor appartementen. Brugge zag een daling van bijna 7% in de prijs van appartementen, die nu 325.000 euro kosten, terwijl huizen daar met 2,1% in prijs stegen tot 379.000 euro. In Hasselt waren er weinig veranderingen: de mediaanprijs voor een huis is bijna 400.000 euro en voor een appartement 305.000 euro.

Bij deze evoluties op stedelijk niveau is het wel belangrijk rekening te houden met het relatief beperkt aantal zoekertjes.

Appartement met EPC label A kost 160 000 euro meer dan EPC label F

Uit het rapport blijkt dat 81% van de verkochte huizen in Vlaanderen ouder waren dan 10 jaar, één op drie hiervan heeft een EPC label E of F en is dus aan renovatieplicht onderhevig.

Het EPC blijft dan ook een belangrijke impact hebben op de vastgoedprijzen. Zo stegen in Vlaanderen de vraagprijzen voor appartementen met goed EPC label A met 5%, terwijl appartementen met een slecht EPC label (E/F) meer dan 5% daalden. Het verschil in vraagprijs tussen een appartement met EPC label A en een appartement met EPC label F bedraagt nu 160.000 euro, terwijl dit eind vorig jaar nog 130.000 euro was. De kloof tussen energetisch goede en slechte panden wordt dus groter.

Wel moet aangestipt worden dat er gevoelig minder appartementen met een slechte EPC-waarde op de markt zijn. Appartementen hebben namelijk vaak een beter EPC-label door hun gesloten karakter. Het energetische aspect voor een appartement speelt ook minder mee, omdat ze kleiner en makkelijker te verwarmen zijn.

Uit het rapport blijkt dat de energie-efficiëntie van appartementen verbetert. Zo heeft vandaag 88% van de verkochte appartementen in Vlaanderen een EPC label van minimaal C of beter, wat hoger ligt dan het vijfjarig gemiddelde van 82%. Ook in Brussel is er vooruitgang zichtbaar, daar heeft 78% van de verkochte appartementen een EPC label van minimaal E of beter, terwijl het vijfjarig gemiddelde daar op 72% staat.

"De impact van energie-efficiëntie op vastgoedprijzen is nog nooit zo duidelijk geweest. Het feit dat een appartement met een EPC label A nu gemiddeld 160.000 euro meer kost dan een appartement met een EPC label F, terwijl dit verschil eind vorig jaar nog 130.000 euro was, benadrukt de toenemende waarde die kopers hechten aan energiezuinige woningen. Deze aanzienlijke kloof wordt voornamelijk gedreven door de recent ingevoerde renovatieplicht in Vlaanderen, die kopers dwingt om bewuster te kiezen voor duurzame en energie-efficiënte panden. Het is duidelijk dat duurzaamheid niet langer een hype is, maar een essentiële factor in de vastgoedmarkt", zegt Yves Vanderveken, Business Director bij Zimmo