Verbouwen

Verreken kosten voor energetische renovaties in woningprijzen

Verreken kosten voor energetische renovaties in woningprijzen
De renovatieplicht wordt bekritiseerd omdat deze het wonen duurder zou maken en omdat de bijbehorende EPC-attesten vaak onbetrouwbaar zijn. Hoewel het systeem van EPC-attesten inderdaad grondig moet worden herzien, moeten we de renovatieplicht behouden en omvormen naar een renovatiekorting.

"Bij de verkoop van een woning moeten niet alleen de vraagprijs en het EPC-label worden vermeld, maar ook de geschatte kosten voor energierenovatie om het minimumniveau na renovatie (label D) en het maximale label A te bereiken. Op deze manier worden de renovatiekosten volledig opgenomen in de woningprijzen," aldus Caroline Deiteren, Directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.


99 redenen waarom betaalbaarheid onder druk staat, maar de renovatieplicht is er geen van

De betaalbaarheid van wonen staat tegenwoordig onder druk, maar de renovatieplicht is niet de oorzaak. De krapte op de woonmarkt, de hypothecaire rente en de hoge bouwkosten zijn hier eerder te verwijten. De renovatieplicht is nodig om de klimaatimpact van gebouwen te beperken, onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en af te raken van gevaarlijke stoffen zoals asbest. Het draagt er ook toe bij dat we het verouderde Vlaamse gebouwenpatrimonium kunnen opwaarderen.

Een renovatiebudget voor kopers garanderen

Sinds de invoering van de renovatieplicht wordt het prijsverschil tussen energiezuinige en energieverslindende woningen groter. De energieprestatie wordt almaar meer een bepalende factor bij kandidaat-kopers, die een deel van hun beschikbare budget voor renovatie gaan reserveren.

Zo stelde ERA vast dat woningen met EPC-label E en F in het laatste kwartaal van 2023 3,7% in waarde gedaald zijn in vergelijking met het laatste kwartaal van 2022. Dit in vergelijking met een verdere stijging van de prijzen voor woningen met EPC-label A of B (+1,5 % voor 2023) en C of D (+0,1% voor 2023). Daarnaast blijkt uit een studie van Immoweb dat in Vlaanderen huizen met EPC-label A vandaag 14,4% duurder zijn dan huizen met gelijkaardige karakteristieken met een D-score, terwijl huizen met een EPC-label F gemiddeld 6,7% goedkoper zijn dan hun tegenhangers met een D-score. De Nationale Bank berekende ten slotte dat een woning met label A van 354.000 euro vandaag maar liefst 71.000 euro meer waard is dan dezelfde woning met label F.

Embuild Vlaanderen wil dit prijscorrigerend mechanisme nu versnellen door van de renovatieplicht ook een renovatiekorting te maken. Bij het te koop aanbieden van een woning moet dan niet alleen de vraagprijs en het EPC-label worden weergegeven, maar ook de ingeschatte kostprijs van de energierenovatie om tot het minimum label D en het maximum label A te geraken. Kopers zullen daardoor nog meer gesensibiliseerd worden over toekomstige kosten die aan een woning verbonden zijn en daarmee rekening houden bij het bepalen van de prijs die ze bieden.

Pak ook EPC aan en verminder de kostprijs van elektriciteit

Daarnaast moet ook het instrument van de EPC-attesten hervormd worden. Het EPC werd oorspronkelijk ontwikkeld om de energieprestaties van bestaande woningen te vergelijken. Intussen heeft het er andere functies bijgekregen en is het steeds belangrijker geworden. Om als beleidsinstrument te dienen moet het EPC robuust en betrouwbaar zijn. Dat is nu onvoldoende het geval. Een drastische hervorming van het EPC moet het nuttige effect ervan vergroten en zo eigenaars en investeerders beter begeleiden in de energietransitie. Daarbij dient het reële energieverbruik in een woning veel beter tot uiting te komen.

Een investering in fossielvrij verwarmen en koelen – met een warmtepomp - dienen de mensen te voelen in hun portemonnee. Maar zolang de energieprijs per kWh van elektriciteit ongeveer 300% duurder is dan de prijs van aardgas staat dit een echte transitie in de weg. Daarom moet de kostprijs van elektriciteit worden verminderd.