Ventilatiesystemen: significante verschillen in luchtkwaliteit

  BE   22 april 2015 Bron: FIAQ
De Europese wetgeving vraagt om beter geïsoleerde woningen met een hoge luchtdichtheid. Onze binnenluchtkwaliteit is dan ook steeds meer afhankelijk van ventilatiesystemen. Maar werken die allemaal wel even goed? Een recent onderzoek in Nederland geeft een nieuwe kijk op de prestaties van woningventilatiesystemen. FIAQ, de Belgische federatie ter promotie van gezonde luchtkwaliteit, benadrukt het belang van dit onderzoek.

Een onderzoek naar luchtkwaliteit en energieprestatie

Een jaar lang werd praktijkonderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit en energieprestatie van ventilatiesystemen bij ruim 60 woningen in Nederland. Het is een initiatief van Monicair, een onderzoek- en ontwikkelingsproject van de Nederlandse ventilatie-industrie. Het is de eerste keer dat een dergelijk onderzoek op zo'n grote schaal plaats vond.

Huidige normen geen garantie voor een goede luchtkwaliteit

Er bleken grote verschillen te zijn in de luchtkwaliteit in de verblijfsruimtes en in de werkelijke energieprestatie tussen de diverse ventilatiesystemen. In het onderzoek werd het CO2-gehalte in de verblijfsruimtes van de woningen gemeten, waarbij een overschrijding boven de 1200 ppm duidt op een slechte luchtkwaliteit. Bewoners merken een verhoging van het CO2-gehalte echter zelf niet op en om deze overschrijding te voorkomen dienen ventilatiesystemen uitkomst te bieden. Hier zijn echter significante verschillen waargenomen tussen de systemen. Hoewel de verplichte ventilatiedebieten een gezond binnenklimaat veronderstellen te garanderen, ligt dit in de praktijk anders. Een belangrijke conclusie van het onderzoek was dan ook dat de huidige regelgeving en normen geen garantie bieden op een goede luchtkwaliteit.

Gezondere luchtkwaliteit bij mechanische ventilatie

De CO2-overschrijdingen traden voornamelijk op in de slaapkamers. Ventilatiesystemen met uitsluitend natuurlijke lucht toe- en afvoervoorzieningen in verblijfsruimtes blijken in de praktijk maar beperkt in staat het ventilatievoud in deze ruimtes te controleren en hogere CO2-overschrijdingen zijn hiervan het gevolg. Systemen met mechanische toevoer-en afzuigpunten in de verblijfsruimtes scoorden duidelijk beter op dat punt.

Warmteterugwinning zorgt voor betere energieprestatie

Ook op het gebied van energieprestatie werden duidelijke verschillen geconstateerd. De systemen met warmteterugwinning (wtw) hadden een significant betere score dan de systemen zonder. Warmteterugwinning kost in eerste instantie energie, maar bespaart uiteindelijk energie omdat hiermee de woning efficiënter op temperatuur blijft. Een systeem met warmteterugwinning gebruikt gemiddeld 75% minder energie dan een traditioneel C-systeem. Bovendien zijn de prestaties van deze D-systemen op gebied van luchtkwaliteit gemiddeld een factor 3 beter dan die van de conventionele C-systemen.

Wouter de Beukelaar, zaakvoerder van Thermad Brink en woordvoerder van FIAQ benadrukt: “Voor ons is dit een belangrijk onderzoek, dat de doelstelling van FIAQ onderstreept, namelijk het belang van gezonde luchtkwaliteit. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat er meer transparantie nodig is over de verschillen tussen de systemen en hun prestatie qua luchtkwaliteit, in relatie met het energieverbruik. Ook de Belgische normen opgelegd door de EPB wetgeving gaan er van uit dat alle systemen een zelfde luchtkwaliteit afleveren, terwijl dit niet zo is. Het onderzoek geeft als aanbeveling om IAQ (indoor air quality)-klassen in te voeren, met duidelijke informatie over de CO2-overschrijding. Wij zijn daar absoluut voorstander van.”

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo