Ventilatie

5 tips om een gezond binnenklimaat te creëren

Luchtvervuiling zorgt voor een ongezond binnenklimaat en brengt onze gezondheid schade toe. Veel mensen richten hun aandacht daarom vooral op de buitenlucht, maar verliezen het binnenklimaat uit het oog. Onterecht. We zijn er ons niet van bewust, maar vaak is de luchtkwaliteit binnenshuis van slechtere kwaliteit dan de lucht buiten. Aandacht voor het binnenklimaat is sowieso belangrijk omdat we maar liefst 80 à 90 procent van onze tijd in onze woning doorbrengen. Daarom hier 5 tips zodat gezond wonen een evidentie wordt.

1. Gezond wonen: ventileren is een must

Gezond wonen begint bij een goede ventilatie, meerdere keren per dag. Tijdens de zomer kan je de ramen perfect heel de dag open laten. Tijdens de winter is dat absoluut geen goed idee omdat je energiefactuur daardoor de hoogte in zal gaan. En een raam een kwartiertje openzetten, zet geen zoden aan de dijk. Het is dan ook de moeite om te investeren in een ventilatiesysteem dat voor een continue luchtcirculatie zorgt. Er bestaan tegenwoordig ventilatiesystemen die de warmte van de uitgaande lucht gebruikt om de binnenkomende lucht te verwarmen.

2. Bescherm je tegen geluidsoverlast

Woon je boven een café of in een drukke straat? Bescherm je dan tegen geluidsoverlast zodat je niet te kampen krijgt met slapeloze nachten. Akoestische beglazing biedt hier al heel wat soelaas en filtert storend geluiden. Je doet er ook goed aan om te controleren of je raam- en deurprofielen perfect gedicht zijn.

3. Gezond wonen: reinig de filters

Het lijkt evident, maar heel wat mensen vergeten om de filters van het ventilatiesysteem te reinigen. De filters dienen gereinigd te worden volgens de voorschriften van de fabrikant. Stofdeeltjes moeten voorzichtig verwijderd worden om schade aan het filtermateriaal te voorkomen. In de meeste gevallen kan dit gebeuren met behulp van een stofzuiger. Zelfs mits een regelmatige reiniging blijft een jaarlijkse vervanging van de filters een noodzaak. De onvermijdelijke accumulatie van stofdeeltjes in het filtermateriaal kan immers aanleiding geven tot een sterke toename van de drukverliezen. Verder kunnen de opeenvolgende reinigingen op termijn ook zorgen voor een verzwakking van het filtermateriaal. Om het risico op schimmelontwikkeling in de filters te beperken, worden deze best vervangen aan het begin van het stookseizoen.

4. Niet te vochtig, maar ook niet te droog

Microben en schimmels gedijen heel goed in vochtige lucht. De gevolgen zijn niet gering: ademhalingsproblemen, allergieën en aantasting van het immuniteitssysteem. Te droge lucht veroorzaakt dan weer irritatie aan de keel en bevordert stofvorming. Wil je gezond wonen? Zorg dan voor een vochtigheidsgraad van 40 à 60% en een temperatuur van 20°C. Laat je wasgoed buiten drogen, verlucht je badkamer en detecteer zo veel mogelijk lekken.

5. Vermijd vervuilende producten

Sommige mensen proberen de luchtkwaliteit te verbeteren door parfum, wierook of geurkaarsen te gebruiken. Maar daarmee wordt de luchtkwaliteit er niet beter op. Hetzelfde geldt overigens voor schoonmaakproducten, die je best kan vervangen door natuurlijke producten zoals azijn, witte wijn of natriumbicarbonaat.

Ook interessant