Veiligheid op 8 van de 10 werven niet in orde: Bouwunie nuanceert

  BE   25 maart 2013 Bron: Bouwunie
Naar aanleiding van de grootschalige controleactie inzake veiligheid op de bouwwerven die donderdag plaatsvond en de conclusie dat 8 op de 10 werven niet in orde zijn, wenst Bouwunie Limburg Dakwerkers te nuanceren, zeker voor wat betreft veilig werken op hoogte.
Bij werken op hoogte worden werknemers blootgesteld aan het risico op vallen van hoogte. De wetgever schrijft voor dat er een risicoanalyse opgemaakt moet worden om op basis van de situatie ter plaatse de reële risico’s te evalueren en de gepaste maatregelen te nemen. De werkgever moet zelf zijn analyses maken en op basis van deze studies beslissen welke preventiemaatregelen hij nodig acht. Hij draagt dan ook de verantwoordelijkheid voor: het opmaken van de risicoanalyse en de uitvoering van de preventiemaatregelen.

Vakkundig werken betekent ook veilig werken, om ongevallen te voorkomen. Dat is belangrijk voor de arbeiders en hun werkgevers maar ook voor de klant.

Erik Broekhoven, voorzitter van Bouwunie Limburg dakwerkers: “In de dagdagelijkse praktijk zien we nog steeds dakwerkers die het niet zo nauw nemen met de veiligheid en geen enkele vorm van valbeveiliging voorzien. Reden hiervoor is vaak dat de klant zijn keuze van dakwerker laat afhangen van de gemaakte offerte. Aan een offerte zonder vermelding van valbeveiliging wordt vaak de voorkeur gegeven. Oneerlijke concurrentie waarbij geld primeert op veiligheid!”

Een correcte informatieverstrekking is in deze materie van ontzettend groot belang. Bouwunie Limburg Dakwerkers lanceerde daarom begin dit jaar met steun van de provincie Limburg en in samenwerking met het NAVB, het preventie-instituut van de bouw, een grootschalige sensibiliseringscampagne rond veilig werken op hoogte.

Uit cijfers van het NAVB blijkt dat het aandeel van dit soort ongevallen in het totale aantal arbeidsongevallen immers een dalende tendens vertoont. De campagne ‘Veilig werken op hoogte’ die het NAVB enkele jaren geleden voerde heeft alleszins een positieve impact gehad.

“We stellen vanuit Bouwunie Limburg Dakwerkers vast dat meer en meer dakwerkers zich bewust worden van het belang van veilig werken op hoogte.
Bouwunie Limburg pleit dan ook voor meer en gerichte controles ter zaken om op die manier de oneerlijke concurrentie en de cowboys uit de sector te weren”, aldus Davy Maesen, directeur Bouwunie Limburg.

“We stellen vast dat de controles die het NAVB en inspectiediensten uitvoeren hun effect niet missen. Getuigen hier ook van het stijgend aantal deelnemers aan de opleiding veilig werken op hoogte in het kader van de winteropleidingen.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo