Dossier Coronavirus / COVID-19

Vastgoedsector wil winkelier-huurders in moeilijkheden tegemoetkomen

  BE   6 april 2020 Bron: Bereal
Vastgoedsector wil winkelier-huurders in moeilijkheden tegemoetkomen
Verschillende bekende winkelketens trokken de afgelopen dagen aan de alarmbel, omdat ze de volledige huur van hun winkelpanden niet meer kunnen of willen betalen. Voor kleine zelfstandigen en kmo’s weegt de huur van een pand zelfs nog zwaarder door op de financiën. De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (UPSI-BVS), wiens leden 40.000 jobs vertegenwoordigen, ziet dat de situatie niet langer vol te houden is.

De sector geeft als duidelijke richtlijn aan alle verhuurders die winkelpanden rechtstreeks verhuren aan winkelexploitanten in het kader van een handelshuur om de verschuldigde vaste huurprijzen voor de helft (50%) kwijt te schelden aan die huurders die in financiële moeilijkheden geraken. En dit zowel voor april als mei, zolang de verstrengde maatregelen van de overheid van kracht zijn en de meeste winkels niet opnieuw open kunnen.

Vanzelfsprekend zijn deze richtlijnen niet van toepassing op huurders met een voldoende grote financiële buffer. Deze moeten de overeengekomen huur blijven betalen.

“We dringen er bij onze leden op aan om solidair te zijn met de winkeliers in de detailhandel, die midscheeps getroffen wordt door de coronacrisis. Met de inspanningen willen we opnieuw zuurstof geven aan onze winkels. In deze moeilijke tijden moeten we een collectieve inspanning leveren. We moeten onze economie dezer dagen steunen, niet ten gronde richten.”

Olivier Carrette, CEO van UPSI-BVS

Voor het deel van de huurgelden van winkelexploitanten in moeilijkheden dat niet kwijtgescholden wordt, stelt UPSI-BVS een uitstel van betaling voor tot uiterlijk 31 december 2020.

Het spreekt voor zich dat deze vrijblijvende richtlijn – die in het absolute belang is van retailers & eigenaars - in de praktijk zal moeten worden uitgevoerd rekening houdend met de specificteiten van ieder handelshuurcontract.

Wij doen eveneens een oproep aan de overheid om de modaliteiten van heropening van de gesloten winkels – na de lock-down periode - zonder verwijl te bespreken met de sector.

Vrijstelling onroerende voorheffing en andere belastingen & taksen

De vastgoedsector lanceert daarnaast een andere opmerkelijke oproep: ze vraagt ook de federale, regionale en lokale overheden om een belangrijke bijdrage te leveren. Zo roepen ze de verschillende overheden op om de onroerende voorheffingen en andere belastingen en taksen die ten lasten van verhuurders van winkelvastgoed worden gelegd, kwijt te schelden. Zeker voor de komende twee maanden, en in feite zolang de lockdown in voege is.

Daarnaast weerklinkt ook de roep naar een garantiefonds almaar luider.

“Dat garantiefonds moet dienen om het uitstel van betaling op te vangen, dat veel winkeluitbaters zullen vragen. Laat het duidelijk zijn: vanuit de private sector moet en zal er een inspanning geleverd worden, maar ook de overheid moet hier haar steentje bijdragen. Alleen door gezamenlijke inspanningen komen we hier met z’n allen sterker uit.”

Olivier Carrette, CEO van UPSI-BVS

Tot slot vraagt de sector dat ook de banken meewerken om een oplossing uit te werken. UPSI-BVS vraagt de banken om een vrijstelling te voorzien in de interestlasten voor de verhuurders van winkelpanden voor de betreffende periodes.

De beroepsvereniging onderhandelde de voorbije dagen intensief met de retailsector en plant intussen gesprekken met de verschillende verantwoordelijke ministers.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo