Algemeen

Samsung ondersteunt initiatieven digitaal afstandsonderwijs tijdens lockdown

Samsung ondersteunt initiatieven digitaal afstandsonderwijs tijdens lockdown
Geconfronteerd met de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 in te perken, staan leerkrachten en leerlingen voor een moeilijke periode. Maar gesloten schooldeuren betekenen niet dat de toegang tot kennis wordt gesloten: “Bibliothèques Sans Frontières” reikt kinderen en ouders in Brussel en Wallonië extra digitale leermiddelen aan.

Samsung, wereldleider in digitale technologieën, en de NGO “Bibliothèques Sans Frontières” lanceerden in oktober vorig jaar een nieuw initiatief om inclusie in de digitale samenleving en empowerment van studenten te bevorderen. Onder de noemer ‘Iedereen digitaal’ bundelden beide partners de krachten om bij kinderen tussen 10 en 14 jaar in Brussel en Waalse scholen de belangstelling voor technologie aan te wakkeren.

Samsung stelt hiervoor een speciaal ontwikkelde Digibox ter beschikking die alle benodigde apparatuur en een internetverbinding bevat om drie verschillende modules te doorlopen. Deze drie modules behandelen de volgende onderwerpen: "De informatiefabriek" - het verijdelen van fake news, "Vikidia" - spelen met open data, en ten slotte "De elektrische appels", het ontdekken van interfaces. Het doel van de cursussen is samenwerking stimuleren, het kritische gevoel van kinderen in onze informatiemaatschappij bevorderen en leerkrachten opleiden en sensibiliseren op het gebied van digitale technologie. Doelstelling voor het schooljaar 2019-2020: 150 leerkrachten bereiken en 3.000 leerlingen laten kennismaken met sociale media en digitale tools.

Nu het klassieke schooljaar een abrupte pauzeknop heeft moeten indrukken, zien leerkrachten maar vooral ook ouders en leerlingen zich genoodzaakt om zichzelf compleet te reorganiseren. Er wordt daarbij volop gezocht naar manieren om de continuïteit van het onderwijs te verzekeren en kinderen vanop afstand en bij hen thuis toch nieuwe kennis te laten opdoen. Bibliothèques Sans Frontières wil daarom leraars, kinderen én ouders helpen in hun zoektocht naar digitale leermiddelen.

Sven Adams, PR Manager Samsung België: “Onze ganse maatschappij bevindt zich momenteel in een situatie zonder voorgaande. Telewerken is voor vele volwassenen de norm, maar ook de jongsten onder ons moeten in tijden van lockdown zowel fysiek als mentaal actief kunnen blijven en zich kunnen blijven bijscholen. We juichen daarom het initiatief van onze partner Bibliothèques Sans Frontières volledig toe om hen de weg te wijzen naar een waaier van digitale tools, activiteiten en innovaties. Zo zetten we onze gezamenlijke ambitie ook in deze moeilijke context kracht bij.”


Dimitri Verboomen, directeur van Bibliothèques Sans Frontières Belgium, voegt hieraan toe: “Het toegankelijk maken van het onderwijs voor de meest achtergestelde personen of in crisissituaties staat centraal in de missie van Bibliothèques Sans Frontières. Dankzij onze ervaring hebben we zeer snel gereageerd en dagelijkse afspraken voor opvoeders en ouders gemaakt op onze Facebook-pagina en website. Hier vonden ze een selectie van activiteiten en advies over hoe je verder kunt leren in een situatie van opsluiting.”

Ook interessant


Build for Life