Uitstel van strenger S-peil levert aanzienlijke besparing op voor kandidaat-bouwers

  BE   25 augustus 2020 Bron: Confederatie Bouw
Uitstel van strenger S-peil levert aanzienlijke besparing op voor kandidaat-bouwers
De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is tevreden over het uitstel van een strenger S-peil en vraagt een versterkt energiebeleid dat naast optimale isolatie inzet op hernieuwbare energietoepassingen en technieken. Niet alleen omdat daar nog hoge energiewinsten te halen vallen, maar ook om onnodig hoge isolatiekosten te vermijden. Want met de huidige isolatievereisten hebben we een optimum bereikt. Een verdere verstrenging van het S-peil van S31 naar S28 zou de isolatiekosten immers met 14 % doen toenemen. Uit VCB-analyse blijkt dat de beslissing van de regering kandidaat-bouwers 900 tot meer dan 2000 euro doet besparen afhankelijk van de grootte van de woning.

“De Vlaamse regering heeft medio juli beslist om de verstrenging van het S-peil die gepland stond vanaf 1 januari 2021, met een jaar uit te stellen. En intussen een evaluatieperiode in te lassen. De verstrenging van S31 naar S28 zou onder meer betekenen dat de schil van een nieuwe woning nog meer dan vandaag dient geďsoleerd te worden, terwijl dit ecologisch en economisch niet langer zinvol is. Intussen ligt er voor dit najaar een prijsstijging in het verschiet voor de populairste isolatiematerialen PUR/PIR. Deze beslissing van de Vlaamse regering om de verstrenging van het S-peil uit te stellen, betekent voor kandidaat-bouwers een aanzienlijke besparing op hun isolatiekosten”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van VCB.

Concreet wijst VCB-analyse (grafiek I) uit dat kandidaat-bouwers dankzij het uitstel van S28 gevrijwaard blijven van een meerkost van meer dan 900 euro voor een kleine woning; meer dan 1400 euro voor een middelgrote woning; tot meer dan 2000 euro voor een grote woning (het gaat om het verschil tussen de rijen ‘2020/Q4’ en ‘2021??’ in onderstaande tabel). Zij besparen bijgevolg 14 % aan isolatiekosten dankzij de beslissing tot uitstel van de Vlaamse regering.

De cijfers voor najaar 2020 (2020/Q4) geven dan weer een kostprijsstijging aan voor isolatie als gevolg van schaarste op de markt, zoals we die nog sterker gekend hebben in 2017 als gevolg van o.a. incidenten bij producenten met lange levertijden als gevolg. Maar voor 2021 zie je de bijkomende stijging die we zouden kunnen verwachten indien ook het strengere S28 zijn intrede zou doen (zie hieronder ‘2021 ??’). In vergelijking met vandaag zou de combinatie van beide factoren – prijsstijging van dit najaar + invoering van verstrengd S-peil – dan ook leiden tot een totale kostprijsverhoging van bijna 30 %.

Grafiek I – evolutie van de isolatiekosten en scenario voor 2021 bij verstrenging van het S-peil naar S28
evolutie van de isolatiekosten en scenario voor 2021

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo