Second Home

Tweedeverblijvers blijken melkkoe van kustgemeenten

Tweedeverblijvers zijn meer dan ooit de fiscale doelwit van onze kustgemeenten. Dat blijkt uit een analyse van de belastinginkomsten die CIB Vlaanderen maakte op basis van data van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Sinds 2006 zijn de inkomsten van de belastingen op tweede verblijven in de kustgemeenten met net geen 120% gestegen, van 36 naar maar liefst 79,1 miljoen euro. Al naargelang de gemeente schommelt de tweede verblijfstaks tussen de 550 en 1191 euro per jaar. "De tweedeverblijvers zijn de melkkoe van onze kustgemeenten geworden", meent CIB Vlaanderen als sectorvertegenwoordiger van de toeristische verhuurkantoren.

In 2020 werd door de tien kustgemeenten in totaal niet minder dan 79,1 miljoen euro ontvangen uit de taks tweede verblijven. Dat was opnieuw meer dan het totaal van de aanvullende personenbelasting (goed voor 74,2 miljoen euro). Sinds 2013 zitten de opbrengsten van beide belastingen meestal redelijk dicht bij elkaar: het ene jaar wint de taks tweede verblijven, het andere jaar de APB. Dat er nu plots een kloof van bijna 5 miljoen euro opduikt, is veelzeggend. Wellicht was 2019 het laatste jaar waarin de aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) meer opbracht dan de belastingen op tweede verblijven.

Gratis met Bouw & Wonen naar Second Home Expo

Op zoek naar een vakantiehuis in binnen- of buitenland?
Op 19 en 20 oktober 2024 vindt de beurs Second Home Expo in Flanders Expo in Gent plaats. Wil jij deze beurs namens Bouw & Wonen gratis bezoeken?

Je kunt hier jouw gratis inkomtickets downloaden

Overigens worden deze cijfers sterk vertekend door de stad Brugge. Die int immers 38,6 miljoen euro APB en ‘slechts’ 1,3 miljoen euro taks tweede verblijven. “Kijken we enkel naar de andere 9 kustgemeenten, dan blijkt de echte realiteit: 77,8 miljoen taks tweede verblijven, die meer dan het dubbele is van de APB (35,6 miljoen euro). De kustgemeenten halen dus dubbel zoveel belastingen op bij tweedeverblijvers als bij de eigen inwoners en zelfs meer. Die verhouding is doorheen de jaren enkel verder scheefgegroeid. Meer dan ooit tevoren zijn eigenaars van een tweede verblijf de financierders geworden van onze kustgemeenten”, spreekt Kristophe Thijs namens CIB Vlaanderen klare taal.

Vergelijken we bijvoorbeeld met 2006, dan wordt de evolutie meteen duidelijk. Toen bracht de taks tweede verblijven in de 9 kustgemeenten zonder Brugge 35,4 miljoen euro op, tegenover 26,7 miljoen euro APB. “De fiscale belasting op tweede verblijven is doorheen de tijd dus met meer dan 40 miljoen euro toegenomen, tegenover amper 9 miljoen euro op de eigen inwoners”, analyseerde CIB Vlaanderen.

Natuurlijk moet je ook de situatie in elke Kustgemeente afzonderlijk onder de loep nemen. De trends kunnen stevig van elkaar verschillen. Kijken we naar de gemeenten waar de stijging het minst uitgesproken is, dan springen Brugge, De Haan en Middelkerke eruit.

Aan de andere zijde van het spectrum valt op dat de opbrengsten zeer sterk zijn gestegen in Bredene, De Panne, Knokke-Heist, Koksijde en zeker ook Oostende. “In deze gemeenten mogen we quasi spreken van een verdrievoudiging. Meest illustratief inzake het contrast met de APB is uiteraard De Panne, waar de aanvullende personenbelasting helemaal werd afgeschaft. De Panne vervoegde zo Knokke-Heist en Koksijde in de lijst met gemeenten waar de eigen inwoners geheel worden ontzien en dit fiscaal wordt bekostigd door de tweedeverblijver”, aldus Thijs.

Opvallend, Knokke-Heist is de gemeente die het zwaarste verdient aan de taks tweede verblijven. En, laat net dat nu de gemeente zijn die de voorbije maanden inzet op een inperking van de weinige mogelijkheden om de taks tweede verblijven te bekostigen: het verhuren van het tweede verblijf als vakantiewoning gedurende enkele weken in het jaar.

Evolutie belasting op tweede verblijven kustgemeenten: 2006-2020

Evolutie belasting op tweede verblijven kustgemeenten: 2006-2020

Huidige tweedeverblijfstaksen kustgemeenten

Huidige tweedeverblijfstaksen kustgemeenten