Energie

Subdoelstellingen hernieuwbare energie: minder biomassa

Subdoelstellingen hernieuwbare energie: minder biomassa
Om de Europese doelstellingen te halen, moet Vlaanderen tegen 2020 25.074 GWh hernieuwbare energie produceren. Vandaag keurde de Vlaamse regering de subdoelstellingen per hernieuwbare energiebron goed. ‘Na het faillissement van de biomassacentrale van Langerlo, halen we de doelstelling voor groene stroom uit biomassa omlaag. Zoals gezegd blijft daardoor 1.418 GWh voorlopig onbestemd’, zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. ‘Gezien de ambities voor zon, wind en warmte reeds heel hoog liggen, wil ik die laatste 5% niet lukraak invullen. We moeten er eerst voor zorgen dat er eindelijk beweging komt op het terrein. Het is hoog tijd voor actie.’

De vorige Vlaamse regering legde begin 2014 subdoelstellingen vast om de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie in 2020 te halen. Toen werd er echter nog rekening gehouden met grote biomassacentrales die er niet meer komen. ‘We hebben de doelstelling voor groene stroom uit biomassa meer dan gehalveerd tegenover 2014. Voor alle andere groenestroomtechnologieën hebben we de lat hoger gelegd. We streven naar ongeveer een derde meer zonne- en windenergie dan toen’, aldus Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

In 2020 streeft Vlaanderen naar een productie hernieuwbare energie van 25.074 GWh. 10.519 GWh voor groene stroom, 9.197 GWh voor groene warmte en 3.940 GWh voor biobrandstoffen (afhankelijk van federaal beleid). 1.418 GWh blijft voorlopig onbestemd. ‘Het heeft weinig zin die lukraak in te vullen. Laat ons nu eerst richting 95% van onze doelstellingen evolueren’, zegt Tommelein. Daarvoor is immers nog heel wat werk aan de winkel. Voor zonne-energie moet de capaciteit van 2.246 GWh (eind 2016) naar 3.544 GWh eind 2020. Voor wind van 1.683 naar 3.030 GWh.

Tijd voor actie

Als we onze doelstellingen in 2020 niet zouden halen, is statistische hernieuwbare energie uit het buitenland opkopen de laatste optie. ‘Maar dat kan niet de bedoeling zijn. We betalen dan wel de prijs voor hernieuwbare energie, maar hebben er niet de voordelen van. Groene energie zorgt immers niet enkel voor een betere leefomgeving voor ons allemaal, maar draagt ook bij aan onze economie en zorgt voor extra tewerkstelling’, aldus de minister.

‘Daarom beslisten we vorige week reeds de steunmechanismen voor zon en wind aan te passen. En hebben we met het alternatief voor de energieheffing gekozen om enkele innovatieve technologieën investeringssteun te geven’, zegt Bart Tommelein. ‘Maar er moet meer gebeuren. Soms krijg ik op het terrein het gevoel dat er voor elke hindernis die we wegwerken een andere bijkomt.’ De minister zal daarom de ondertekenaars van ‘Stroomversnelling’ zo snel mogelijk bij elkaar roepen. ‘We hebben samen een engagementsverklaring ondertekend. We hebben samen een energievisie voor de toekomst gemaakt. We moeten nu ook samen de drempels benoemen en ze wegwerken. Het is vijf óver twaalf. Tijd voor actie.’

Subdoelstellingen hernieuwbare energie: minder biomassa

Ook interessant