Startschot bouwwerken nieuwe sociale woningen op Rabotsite

  BE   8 augustus 2016 Bron: WoninGent
Startschot bouwwerken nieuwe sociale woningen op Rabotsite
© Polo Architects
Afgelopen donderdag werd het officiële startschot gegeven voor de bouw van de nieuwe sociale woningen op de Rabotsite. Sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent realiseert in een eerste fase drie appartementsgebouwen op de plek waar vroeger de eerste Rabottoren stond. Ze tellen samen 131 appartementen voor sociale verhuring. Het gebouw gesitueerd langs het Griendeplein zal ook ruimte bieden aan gemeenschapsvoorzieningen en/of winkels. Volgens de huidige planning zullen de sociale woningen in de tweede helft van 2018 in verhuring kunnen gaan.

Realisatie eerste 131 sociale woningen en gemeenschapsvoorzieningen van vernieuwde rabotsite

Met de symbolische eerste graafwerken gaf Tom Balthazar, voorzitter van WoninGent, vandaag het startschot voor de vernieuwing van de Rabotsite. Op de plek waar vroeger de eerste Rabottoren stond, realiseert aannemer Democo nv de volgende maanden de eerste drie van in totaal acht stroken van het project Rabot.

Het eerste gebouw, gesitueerd aan het Griendeplein, zal 6 bouwlagen tellen. De gelijkvloerse verdieping biedt ruimte aan gemeenschapsvoorzieningen en/of winkels. Daarboven komen vijf verdiepingen met 45 appartementen.

Het tweede gebouw omvat vier bouwlagen en 27 appartementen. In het derde gebouw, dat bestaat uit 7 bouwlagen, komen er 59 appartementen. Het tweede en derde gebouw staan op een sokkel met een parkeergarage, bergingen en fietsenstallingen voor de bewoners van de drie gebouwen. Hierdoor wordt de gelijkvloerse verdieping als het ware opgetild. Dit zorgt niet alleen voor meer privacy en een beter bezonning van de gelijkvloerse appartementen, maar ook voor natuurlijke verluchting en daglicht in de ondergelegen fietsenbergingen.
De bewoners van de gebouwen zullen met hun afval terechtkunnen in een ondergronds sorteerpunt van IVAGO.

De drie gebouwen vormen samen één gebouwencluster met twee tussenliggende gemeenschappelijke private tuinen. De tuinmuren vormen als het ware een verlenging van de gevels van de gebouwen. Zo worden de drie individuele gebouwen samengebracht tot één harmonieus en samenhangend gebouwencomplex. Er werd daarbij gekozen voor een grijs-groene gevelsteen, wat de gebouwen een licht en elegant karakter moet geven.

Startschot voor bouwwerken nieuwe sociale woningen op Rabotsite
Afbeelding: © Polo Architects

Kwaliteitsvol wonen aan het Rabot

Het Rabot is een zeer dichtbevolkte wijk met een gebrek aan groene ruimte. Het ontwerp van de private en publieke buitenruimtes wil dan ook bijdragen aan meer groen in de wijk.

Tussen de gebouwen komen gemeenschappelijke binnentuinen voor de bewoners, die fungeren als rustplek. Naast de mogelijkheid om gebruik te maken van deze binnentuinen, zullen de bewoners ook allemaal over een eigen terras beschikken.

De herinrichting van de publieke ruimte moet daarnaast bijdragen om de woonkwaliteit voor de buurt te verbeteren. De groene dreef van het Rabotpark zal worden doorgetrokken langs de gebouwen tot aan het Griendeplein. Tussen de derde en vierde strook bevindt zich een open ruimte die zal worden vormgegeven als een publieke tuin. Onderaan de vierde bouwstrook zullen er ook gemeenschapsvoorzieningen komen.

Bijzondere aandacht voor energiezuinigheid

Bij het ontwerp van de nieuwe gebouwen werd bijzondere aandacht besteed aan het aspect energiezuinigheid. Daartoe werd in 2014 een energieoptimalisatiestudie uitgevoerd door het gespecialiseerde bureau VK Engineering. Er werden achttien verschillende scenario’s uitgewerkt. Het meest gunstige scenario zal worden toegepast bij de constructie van de drie nieuwe gebouwen.

Concreet betekent dit de installatie van een collectief verwarmingssysteem voor de drie gebouwen dat enerzijds aangesloten is op het stadsnet en anderzijds op collectieve zonneboilers. De combinatie van dit verwarmingssysteem met een ventilatiesysteem D, zeer goede isolatie en zonnewerend glas moet ervoor zorgen dat de bewoners hun energieverbruik sterk kunnen terugschroeven. De gebouwen zullen dan ook een K-peil van ±30 en een E-peil van ±<40 halen.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo