Nieuwbouw

Snelle uitvoering vereist van aantal maatregelen uit Plan Eerlijke Concurrentie

Snelle uitvoering vereist van aantal maatregelen uit Plan Eerlijke Concurrentie
Volgens de Confederatie Bouw is het logisch dat de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) in 2018 meer overtredingen met gedetacheerde werknemers en zelfstandigen noteerde. Het aantal controles werd opgedreven en verstrengd als gevolg van het Plan voor Eerlijke Concurrentie. Verschillende maatregelen van dat Plan om sociale dumping aan te pakken, wachten trouwens nog op een uitvoering, zoals een juridische verankering van de Construbadge en meer middelen voor de sociale inspectie en de parketten.

Uit cijfers van de SIOD blijkt dat 50% van de gedetacheerde werknemers en 42% van de gedetacheerde zelfstandigen in overtreding waren in 2018. Die aantallen verwonderen de Confederatie Bouw niet, aangezien het aantal controles niet enkel werd opgedreven, maar ook verstrengd. Dat was het gevolg van het Plan voor Eerlijke Concurrentie dat de bouwsector in 2015 afsloot met de toenmalige staatssecretaris voor Fraudebestrijding Bart Tommelein.

Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw: “Een doeltreffender beleid ter bestrijding van de verschillende vormen van illegale arbeid en sociale fraude is nodig. Zo’n beleid moet het vooral mogelijk maken om frauduleuze situaties en praktijken beter op te sporen en aan te pakken. Illegale detachering betekent niets minder dan sociale dumping en die is bijzonder nefast voor onze sector. Daarom dringen we er op aan om bepaalde maatregelen uit het Plan voor Eerlijke Concurrentie, die nog steeds op een beslissing te liggen wachten, zo snel mogelijk uit te voeren.”

De sectororganisatie wijst op een dringende juridische verankering van de Construbadge. Ook de verplichte aanwezigheidsregistratie, die nu enkel geldt voor werven met een waarde van 500.000 euro en meer, moet worden uitgebreid. Daarnaast moet het aantal controles van de sociale inspectie nog verder worden opgevoerd en moeten ook de parketten meer middelen krijgen om sociale dumping aan te pakken.

Ook interessant