Energie

Smart buildings: een oplossing voor de energiecrisis

Smart buildings: een oplossing voor de energiecrisis
In een wereld waar de druk op energiebronnen toeneemt en milieuzorgen groeien, bieden smart buildings veel praktische hulpmiddelen en mogelijkheden. Ze kunnen bijdragen aan een CO2-reductie van 8 tot 11%. Door de juiste technologieën te combineren met efficiënt architectonisch onderzoek, optimaliseren deze gebouwen proactief hun verbruik en dragen ze bij aan het welzijn van de samenleving.

Om een koolstofneutrale samenleving te bereiken, is het cruciaal om de renovatie van bestaande gebouwen te versnellen. Hiervoor zijn innovatieve bedrijfsmodellen en geschikte financieringsmogelijkheden nodig. Smart buildings staan centraal in deze transformatie en bieden kostenefficiëntere oplossingen dan traditionele methoden. Voor de ontwikkeling van deze nieuwe benaderingen is de interoperabiliteit tussen verschillende digitale ecosystemen van groot belang.

Het zou echter gevaarlijk zijn om in de val te lopen van "technologie omwille van de technologie", dus is het essentieel om goede praktijken te volgen om mogelijke averechtse effecten te voorkomen, door de problemen met gegevens, cyberbeveiliging en de koolstofvoetafdruk van digitale technologieën aan te pakken. De lowtech benadering heeft hier overigens ook haar plaats.

Concrete aanbevelingen in het Witboek over Smart Buildings

Om beleidsmakers, overheden en de sector te wapenen, presenteert de Cluster Smart Building het eerste Witboek over dit onderwerp in België, met een reeks aanbevelingen voor de politiek om het omarmen van efficiëntere gebouwen aan te moedigen. Enkele van deze aanbevelingen zijn:
  • Werken aan het regelgevend en normatief kader, in het bijzonder het harmoniseren van normen en stimuleringsmaatregelen op regionaal en Europees niveau en het aanpakken van gegevensbescherming.
  • Overheidsinstanties een voorbeeldrol laten opnemen en publieke proefprojecten ontwikkelen die vooroplopen bij innovatie.
  • Subsidieregelingen uitwerken voor innovatie en baanbrekende smart en duurzame projecten.
  • De vaardigheden rond smart buildings en gebouwdigitalisering opnemen in de basisopleiding en de bijscholing en zorgen voor bewustwording bij alle belanghebbenden, zowel in de privé- als in de openbare sector.

Het Witboek beschrijft ook een twintigtal operationele goede praktijken voor elke fase in de ontwikkeling of renovatie van een gebouw, om te zorgen voor een efficiënte, flexibele en duurzame smart building.

De hele bouwwaardeketen is hierbij betrokken

Het document presenteert verschillende praktijkgevallen van Belgische smart buildings, die illustreren hoe ze het energieverbruik, de werkingskosten en de uitstoot van broeikasgassen kunnen verminderen. Deze voorbeelden laten zien dat het mogelijk is om een smart laag toe te voegen met verschillende strategieën, van lowtech tot één enkel gecentraliseerd systeem, van nieuwbouw tot renovatie.

Een succesvolle smartbuildingstrategie vergt noodzakelijkerwijs een goede synergie en goede communicatie tussen alle belanghebbenden vanaf het begin van het project, waarbij de gebruiker centraal staat in de besluitvorming.

Dit Witboek is ook het resultaat van een samenwerking tussen vertegenwoordigers van de hele waardeketen van smart buildings: bouwbedrijven, projectontwikkelaars, publieke opdrachtgevers, studiebureaus, fabrikanten, aanbieders van proptech-oplossingen, facilitymanagers, architecten, enz.

Wij zijn ervan overtuigd dat smart buildings niet alleen de toekomst van stedelijke infrastructuur zijn, maar ook tastbare kansen bieden voor eigenaars, huurders en gemeenschappen, door de plekken waar we wonen en werken duurzamer te maken.

Het Witboek kunt u downloaden via deze link.