Rookmelders verplicht in alle huurwoningen vanaf 1 januari 2013

  BE   28 december 2012 Bron: Vlaams Parlement
De Commissie Wonen stemde afgelopen mei een voorstel van decreet dat rookmelders verplicht in alle huurwoningen. Initiatiefneemster Veerle Heeren roept de bevoegde minister en de regering op om nu snel duidelijke richtlijnen uit te vaardigen opdat de rookmelders juist geïnstalleerd en gebruikt worden.

Het verhaal van de rookmelders heeft een lange voorgeschiedenis. Brussel en Wallonië reageerden snel met een eigen wetgeving nadat brandpreventie een gewestmaterie was geworden, Vlaanderen raakte in een sukkelstraatje.

Nochtans ijverde initiatiefnemer Veerle Heeren, daarin binnen CD&V ook gesteund door Tom Dehaene en Veli Yüksel, sinds 2007 voor een afdoende regeling inzake rookmelders.
Dat resulteerde in 2008 bijvoorbeeld in een decreet dat alle nieuwbouwwoningen verplicht liet uitrusten met rookmelders. Huurwoningen bleven zonder deze verplichting en dat duurde tot vandaag.

Donderdagmorgen werd dan een adequate aanpassing aan de opeenvolgende decreten ter zake goedgekeurd. Concreet moeten niet alleen alle nieuwbouwwoningen en woningen met een vergunningsplichtige renovatie voorzien worden van een rookmelder. Ook alle huurwoningen moeten met een rookmelder worden uitgerust.
Om de uitvoerbaarheid van deze regel beheersbaar te houden, wordt voor de huurwoningen een tijdpad ingeschreven waarbinnen de rookmelders moeten worden geplaatst. De verhuurder is aansprakelijk voor de aankoop-en installatiekosten van de rookmelder, de huurder voor het onderhoud (zoals bijvoorbeeld het tijdig vervangen van de batterijen).

Initiatiefneemster Veerle Heeren: “Ik ben tevreden dat de commissie dit voorstel unaniem goedkeurde. Rookmelders zijn immers een belangrijk middel om een goed brandpreventiebeleid uit te bouwen. Ik roep Minister Van den Bossche op om met de regering nu snel duidelijke richtlijnen uit te vaardigen opdat de rookmelders correct geplaatst en gebruikt worden. Die richtlijnen moeten ook duidelijk aangeven hoeveel rookmelders er in een woning moeten komen, en op welke plaatsen ze bevestigd moeten worden.”

De rookmelder wordt verplicht vanaf 1 januari 2013.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo