Architectuur

Plaats voor 672 jonge Brusselaars in nieuwe Droomboomschool

Plaats voor 672 jonge Brusselaars in nieuwe Droomboomschool
Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Ans Persoons bevestigt dat urban.brussels een stedenbouwkundige vergunning afleverde aan de Stad Brussel voor de duurzame Droomboomcampus in Laken. De schoolcampus zal plaats bieden aan 672 leerlingen tussen 3 en 14 jaar oud. Er komt een stek voor de Kunstacademie en sportinfrastructuur waarvan ook buurtbewoners gebruik kunnen maken. De start van de werken is gepland voor het voorjaar van 2024.

Vandaag gaan 340 jonge Brusselaars naar de kleuter- en lagere school in Basisschool De Droomboom in de Wittouckstraat in Laken. Op de nieuwe Droomboomcampus wordt plaats gecreëerd voor 332 extra leerlingen. Naast de kleuterschool en een lagere school komt er ook een tienerschool, een onderwijsvorm voor leerlingen tussen 10 en 14 jaar. Deze biedt een vierjarige overgang tussen het lager onderwijs en secundair onderwijs. ​ ​ ​

Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Ans Persoons en Schepen voor Nederlandstalig onderwijs in de Stad Brussel Anaïs Maes zijn erg fier op deze mijlpaal. De Droomboomcampus is een ambitieus project dat ze beiden met zeer veel passie dragen. Het was Ans Persoons zelf die het project initieerde als Schepen in de Stad Brussel, nadien begeleidde ze het verder vanuit haar nieuwe functie als staatssecretaris bevoegd voor stedenbouw. Schepen Anaïs Maes stond tot eind vorig schooljaar zelf voor de klas en is nu bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs in de hoofdstad. ​ ​ ​

“De Droomboom is een waar project we met recht en rede zeer fier op zijn. Jonge Brusselaars kunnen in deze nieuwe schoolcampus in ideale omstandigheden een o zo belangrijke start maken en de campus zal ook buiten de schooluren volop leven, met een Kunstacademie en sportinfrastructuur waarvan ook buurtbewoners gebruik kunnen maken,” zegt Ans Persoons, Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed.


Plaats voor 672 jonge Brusselaars in nieuwe Droomboomschool
©architecten Radar Architecten - Petillon Ceuppens architecten - Atelier Arne Deruyter

“Ook ik ben als Brussels minister bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw blij dat de Stad Brussel een stedenbouwkundige vergunning heeft bekomen voor de bouw van de Droomboomcampus in Laken. Ook met deze nieuwbouw maken we duidelijk dat we blijven investeren om het capaciteitstekort in het Nederlandstalig onderwijs te verminderen. Eens de nieuwe campus klaar is, zal hij plaats bieden aan 332 extra leerlingen. Want de Droomboomcampus gaat dan van 340 naar 672 plaatsen.” zegt VGC-collegelid Sven Gatz, bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw.


Plaats voor 672 jonge Brusselaars in nieuwe Droomboomschool
©architecten Radar Architecten - Petillon Ceuppens architecten - Atelier Arne Deruyter

“Ik ben vooral verheugd dat de nieuwe campus van De Droomboom een tienerschool zal bevatten. Zo’n tienerschool heeft heel wat pedagogische voordelen. Door de schoolloopbaan op te breken in vier jaar lager onderwijs en vier jaar tienerschool (van 10 tot 14 jaar) wordt de overgang naar het secundair onderwijs verzacht. Leerlingen kunnen zo in de vertrouwde omgeving van hun lagere school de stap naar het middelbaar zetten. Op die manier kan een lerarenteam dat hen al goed kent de leerlingen optimaal begeleiden in hun studiekeuze en ontwikkelingsproces” zegt Anaïs Maes, schepen bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs in Brussel-Stad


332 extra onderwijsplaatsen en een tienerschool

De Droomboomcampus zal in de toekomst kleuteronderwijs aanbieden, vier jaar lager onderwijs en vier jaar tienerschool. Op de toekomstige campus is er plaats voor 332 extra leerlingen: we gaan van 340 naar 672 plaatsen. Leerlingen worden er in de blokken van vier jaar door hetzelfde team begeleid. Dankzij de tienerschool wordt de breuklijn tussen het lager en het secundair onderwijs weggewerkt. Hun ontwikkeling en leefwereld liggen immers dichter bij elkaar dan die van 12-jarigen met 16/18-jarigen. ​

De campus zal plaats bieden aan 192 kleuters (dat is een toename van 50 kleuters t.o.v. de situatie vandaag), aan 336 leerlingen uit het basisonderwijs (dat is een toename van 138 leerlingen t.o.v. de situatie vandaag) en aan 144 leerlingen in de nieuwe tienerschool.

Plaats voor 672 jonge Brusselaars in nieuwe Droomboomschool
©architecten Radar Architecten - Petillon Ceuppens architecten - Atelier Arne Deruyter

Een open een duurzame campus

Samen met het team van de Bouwmeester organiseerde de Stad Brussel in 2020 een architectuurwedstrijd om het ontwerpteam te selecteren. Een open jury waarbij ook leerkrachten en de directie van zowel de school als van de Kunstacademie werden betrokken, hebben de kandidaturen beoordeeld. Het team van architecten Radar Architecten - Petillon Ceuppens architecten - Atelier Arne Deruyter werd finaal geselecteerd om het project te ontwerpen. ​

Een aangenaam voorplein aan de Wittouckstraat met hoge, bestaande, bomen vormt de basis van het ontwerp. Dit voorplein wordt het gezicht en de toegang tot de school en vormt de link tussen de school en de buitenwereld, een ontmoetingsruimte waar ouders hun kinderen rustig kunnen afzetten en opwachten, een ruimte waar zowel de leerlingen als mensen uit de buurt van kunnen profiteren. Op de avontuurlijke speelplaatsen wordt spel aangemoedigd en staan natuur en duurzame materialen centraal.

Het open karakter weerspiegelt zich niet enkel in het ontwerp, maar ook in de functies van het gebouw. Naast de school wordt de Droomboomcampus ook de thuisbasis voor de Kunstacademie en zullen buurtbewoners gebruik kunnen maken van de sportinfrastructuur.

Gezien de staat en de energie-efficiënte van de huidige gebouwen (een deel van de school huist in paviljoentjes van Expo '58) wordt geopteerd voor nieuwbouw. Zoveel mogelijk materialen van de bestaande gebouwen worden opnieuw gebruikt in de toekomstige campus waar duurzaamheid centraal staat. De Droomboom wordt de eerste school van de Stad Brussel die volledig ontkoppeld is van gas. De verwarming gebeurt volledig via geothermische grondwarmtepompen. 2.100 m² dak zal worden uitgerust met zonnepanelen en 1.043 m² dak zal worden gebruikt als groendak of daktuinen. 61% van de buitenruimte is onthard zodat het regenwater er kan infiltreren en overige regenwater zal gerecupereerd worden in het gebouw zelf (bijvoorbeeld voor sanitair).

De huidige raming van het project bedraagt 21,5 miljoen euro. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) investeert 4 miljoen en de stad Brussel draagt 2,2 miljoen euro bij via de capaciteitsmiddelen van de Vlaamse Gemeenschap.

Ook interessant