Nieuwe campus voor Basisschool De Droomboom in Laken

  BE   23 juni 2022 Bron: Ans Persoons
Nieuwe campus voor Basisschool De Droomboom in Laken
Stad Brussel bouwt een nieuwe campus voor Basisschool De Droomboom in de Wittouckstraat in Laken. Dat is nodig, want de huidige gebouwen zijn verouderd en in slechte staat. De Stad grijpt deze werken aan om basisschool De Droomboom uit te breiden met een tienerschool en op de campus een volwaardige antenne van de Hoofdstedelijke Kunstacademie op te starten. De nieuwe sportinfrastructuur werd zo ontworpen dat ze makkelijk opengesteld kan worden tot de buurt.

Ans Persoon, schepen voor Nederlandstalig onderwijs in de Stad Brussel:
“Het is de bedoeling dat het gebouw zowel tijdens als na de schooluren leeft. Een echte brede school dus, zowel qua gebouw als werking.”

Uitbreiding met een tienerschool

De Droomboomcampus zal in de toekomst kleuteronderwijs aanbieden, vier jaar lager onderwijs en vier jaar tienerschool. Op de toekomstige campus is er plaats voor bijna 300 extra leerlingen: we gaan van 428 naar 720 plaatsen. Leerlingen worden er in de blokken van vier jaar door hetzelfde team begeleid. Dankzij de tienerschool wordt de breuklijn tussen het lager en het secundair onderwijs weggewerkt. Hun ontwikkeling en leefwereld liggen immers dichter bij elkaar dan die van 12-jarigen met 16/18-jarigen.

Architectuurwedstrijd

Samen met het team van de Bouwmeester organiseerde de Stad in het najaar 2020 een architectuurwedstrijd. We organiseerden een open jury waarbij een aantal leerkrachten en de directie van zowel de school als de academie aanwezig waren om de voorstellen mee te beoordelen. Uiteindelijk werd het team van architecten Radar Architecten - Petillon Ceuppens architecten - Atelier Arne Deruyter aangesteld om de plannen uit te tekenen.

Nieuwe campus voor De Droomboom (Laken) met toevoeging tienerschool en antenne voor de Kunstacademie

Een nieuwbouw met groen voorplein

De school huist deels in paviljoentjes die dateren van expo '58. Vooral op het vlak van isolatie en akoestiek scoren ze heel slecht. Ze kunnen technisch niet aangepast worden aan de normen van vandaag. We kozen dus voor een nieuwbouw. Bij de afbraak zullen de materialen zoveel mogelijk in het nieuwe project worden hergebruikt.

De grote troef van de huidige site is de groene ruimte met hoge bomen aan de Wittouckstraat. Het bewaren van deze open ruimte en van de bomen vormt de basis van het nieuwe ontwerp. Langs de straat ontstaat een aangenaam voorplein, dat het gezicht en de ingang van de toekomstige school vormt. Dit groene voorplein vormt de link tussen de school en de buitenwereld, de ontmoetingsruimte waar ouders hun kinderen rustig kunnen afzetten en opwachten, een ruimte waar zowel de leerlingen als de buurt van kunnen profiteren. Op de speelplaatsen wordt spel en avontuur aangemoedigd, met veel groen en doorlaatbare materialen.

We vertrekken m.a.w. vanuit de sterkte van het landschap en proberen de nieuwbouw daar zo goed mogelijk in te integreren. Het ontwerp speelt slim met het niveauverschil op de site en houdt rekening met de woningen errond, voornamelijk rijwoningen met 2 à 3 verdiepingen. Het bestaat uit drie verticale volumes (t.o.v. de Wittouckstraat), verbonden door een achterliggend, horizontaal volume.

Een duurzame campus

De nieuwe campus is exemplarisch op het vlak van duurzaamheid:

  • De verwarming gebeurt volledig via geothermische grondwarmtepompen. De Droomboom wordt de eerste school van de Stad Brussel die volledig ontkoppeld is van gas!
  • 2100 m² daken die uitgerust worden met fotovoltaïsche panelen en voorzien van regenwaterrecuperatie.
  • De overige 1043 m² daken zijn intensieve groendaken/daktuin.
  • 61% van de buitenruimte is onthard zodat de grond regenwater kan opvangen en laten infiltreren.
  • Een grote overdekte fietsenstalling.

Schepen Ans Persoons:
“Met dit nieuwe schoolontwerp gaan we van paviljoentjes die extreem slecht scoorden op het vlak van thermische en geluidsisolatie naar een voorbeeldgebouw op het vlak van energiegebruik, akoestiek en duurzaamheid.”

Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw in de VGC:
“Ik kijk al uit naar de nieuwe campus voor De Droomboom, een tienerschool van de stad Brussel in Laken en waarin we met de Vlaamse Gemeenschapscommissie mee investeren. Dit wordt een nieuw visitekaartje voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De capaciteit van de Droomboom wordt met liefst 300 plaatsen vergroot. De school wordt een echte brede school, met een antenne van de Hoofdstedelijke kunstacademie en met een sportinfrastructuur waar ook de buurt gebruik van zal kunnen maken.”

Philippe Close, Burgemeester:
"De Stad Brussel investeert deze legislatuur fors in het Nederlandstalig onderwijs. In september 2023 opent de Zennestraal in de vijfhoek en in Laken bouwt de Stad momenteel het Mutsaard scholencomplex. Samen met de Droomboom goed voor bijna 900 extra plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs. Dat is ongezien in de geschiedenis van de Stad."

Nieuwe campus voor De Droomboom (Laken) met toevoeging tienerschool en antenne voor de Kunstacademie

Planning

De Stad Brussel heeft een bouwvergunning aangevraagd. Het openbaar onderzoek zal starten op 30 augustus. We hopen eind 2023 met de werken te kunnen starten. Bij de aanvang van de werken zullen wisselende klaslokalen ondergebracht worden in containers zodat de school ononderbroken kan blijven functioneren.

Budget

De huidige raming van het project bedraagt 14,5 miljoen. De VGC investeert 4 miljoen en de Stad Brussel vroeg 2 miljoen euro aan bij Onderwijs Vlaanderen via de extra capaciteitsmiddelen.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo