Stedenbouwkundige vergunning voor Vanderveldesquare

  BE   25 september 2023 Bron: Ans Persoons
Stedenbouwkundige vergunning voor Vanderveldesquare
© ORG - Bureau Bas Smets
Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Ans Persoons bevestigt dat urban.brussels een stedenbouwkundige vergunning afleverde aan Brussel Mobiliteit voor de herinrichting van de Vanderveldesquare, Albert I-square, Bergensesteenweg.

De heraanleg van het Vanderveldeplein, het Abert I-plein, de Bergensesteenweg tussen deze twee pleinen en het kruispunt Vandervelde maakt deel uit van het stadsvernieuwingscontract 3 "Weststation".
​Een stadsvernieuwingscontract is een gewestelijke programma dat middelen, energie en projecten concentreert op een gebied met meerdere gemeenten om het stedelijke weefsel verbeteren.

De Brusselse architectenbureaus ORG en Bas Smets werkten ambitieuse plannen om vandaag de versnipperde openbare ruimte te connecteren en om te vormen tot een samenhangend, kwaliteitsvol geheel dat Kuregem beter met het stadcentrum zal verbinden.

Stedenbouwkundige vergunning voor Vanderveldesquare
© ORG - Bureau Bas Smets

"De opdracht was niet makkelijk: de zone moest een samenhangend geheel worden, beter leesbaar en veiliger voor fietsers en voetgangers. ORG en Bas Smets hebben uitstekend werk geleverd : de square wordt nu een plek waar je niet zomaar snel passeert, maar ook wil zijn,” zegt Ans Persoons, Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw.

“Het effect van het stadsvernieuwingscontract op het kruispunt Biestebroeck, de Vanderveldesquare, de Bergensesteenweg en de Albert 1-square zal de band tussen het Kanaal en de Bergensesteenweg aanhalen en rust brengen op deze hoofdas voor de mobiliteit door de aanleg van een voetgangers- en fietserspromenade en een hoogwaardige openbare ruimte. Dit is een zeer mooi voorbeeld van stedelijke herwaardering. Deze ingreep zal bijdragen tot een versterking van het comfort en de leefbaarheid in de wijken rondom, wat hun bewoners alleen maar ten goede zal komen,” aldus Minister-President Rudi Vervoort.

Stedenbouwkundige vergunning voor Vanderveldesquare
© ORG - Bureau Bas Smets

“Vandervelde was, net als veel andere kruispunten in het Gewest, een gevaarlijk en onleefbaar kruispunt voor bewoners en passanten. Dankzij de testopstelling was de verkeersveiligheid al een stuk verhoogd. Sindsdien hebben we met de buurtbewoners, de buurtverenigingen en de gemeente Anderlecht samen gewerkt aan een beter project voor iedereen: een betere verbinding richting stadscentrum, meer verkeersveiligheid voor alle gebruikers, meer vergroening, en meer ruimte voor ontspanning en ontmoeting”, aldus minister van mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid Elke Van den Brandt.

"Kuregem is ook een transitiewijk waar elke jaar heel wat nieuwkomers toekomen, en zodra ze kunnen ook weer vertrekken. Mensen in deze precaire situatie hebben nood aan overleven en aan een veilige, bruikbare, aangename en zo gezond mogelijke publieke ruimte. Daarom zet dit project in op eenvoudige geometrie, wederzijds zichtbaarheid, toegankelijkheid, en algemene bruikbaarheid van ruimtes. Erg blij dat we kunnen gaan uitvoeren! " Alexander D’Hooghe & Yannick Vanhaelen, ORG-BBS

Stedenbouwkundige vergunning voor Vanderveldesquare
© ORG - Bureau Bas Smets

"Door bewust te ontharden en op een slimme wijze vegetatie te voorzien, draagt het project bij tot het veerkrachtiger maken van deze buurt naar de gevolgen van de klimaatcrisis. De heldere lijnen van het ontwerp verlenen bovendien een sterke identiteit aan deze voormalige ongedefinieerde plekken," Bas Smets.

“De belangrijkste verbindingsweg tussen het centrum van de gemeente Anderlecht en de Kuregemwijk wordt mooier, veiliger en groener. Het wordt een aangename plek, waar iedereen zich welkom voelt en er meer plaats wordt voorzien voor het openbaar vervoer, de fietsers en de voetgangers,” Susanne Müller-Hübsch, schepen voor mobiliteit in Anderlecht.

Stedenbouwkundige vergunning voor Vanderveldesquare
© ORG - Bureau Bas Smets

Het studiebureau, een consortium van ORG en Bas Smets, was aan het werk vanaf 2021 en hield zoveel mogelijk rekening met de adviezen van buurtbewoners en lokale verenigingen. Zo hield het interviews in de openbare ruimte, organiseerde het thematische workshops met wijkverenigingen, een collectieve avondwandeling, enz.

Samenhangende openbare ruimte

Nieuwe groene ruimtes en ruimtes om tijd door te brengen, mooiere trottoirs, fonteinen, trappen naar het kanaal en kwaliteitsmateriaal zullen een fraaie visuele identiteit creëren en de ruimte aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. Het kanaal zal zowel visueel als functioneel aansluiten bij de nieuwe openbare ruimte.

Een multimodale ruimte

Een mobiliteitsknooppunt zal de interactie tussen verschillende vervoerswijzen zoals bussen, trams, fietsers en voetgangers verbeteren. Dat knooppunt zal een betere verbinding van de verschillende mobiliteitsactoren met zich meebrengen. Het is ook de bedoeling om de reissnelheid van het openbaar vervoer te verbeteren en voor een vlottere verkeersstroom te zorgen.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo